space

(redirected from spatium)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • noun
  • verb
  • phrase

Synonyms for space

Synonyms for space

an extent, measured or unmeasured, of linear space

a wide and open area, as of land, sky, or water

a rather short period

Synonyms for space

a blank character used to separate successive words in writing or printing

the interval between two times

Synonyms

one of the areas between or below or above the lines of a musical staff

(printing) a block of type without a raised letter

place at intervals

References in periodicals archive ?
Es, en tanto que distancia, lo que la misma palabra stadion nos dice en latin: un spatium, un espacio entremedio.
Al perimetro dentro del cual puede producirse la discriminacion lo denominaremos spatium.
Sin especificar el lugar exacto, queria y mandaba que in loco decenti se construyera una capilla dedicada a la Santisima Trinidad et ibi sit spatium sufficiens ad sepulturas ubi volumus sepeliri; implicaba asimismo a su heredero universal para que la concluyera si todavia no lo estaba al fallecer (27).
vel materia, vel forma, vel aliquod spatium inter extrema continentis; vel si nullum spatium est inter extrema continentis, quod habeat aliquas dimensiones, praeter magnitudinem corporis quod ponitur infra corpus continens, oportebit dicere quartum, scilicet quod habeat aliquas dimensiones.
43) "Ante quam aliquo loco consedero, neque longas a me neque semper mea manu litteris exspectabis; cum autem er it spatium, utrumque praestabo.
Por sua vez a palavra spatium, de onde veio a palavra portuguesa 'espaco', que significava originalmente 'espaco onde corriam os cavalos', tomou o significado de qualquer extensao espacial.
Dico quod gravitatis efficacia sive descendentis acceleratio in singulis descensus locis D, P, O, &c est ut spatium describendum DC, [delta]C, PC, &c.
Ante omnia ei non concedo, corporis Essentiam consistere in Extensione (sed in motu); nec proinde spatium et corpus esse idem [.
Toda vez que su existencia es posible, el spatium inane es un ens possibile.
The hypoglossal nerve enters the paravertebral spatium and descends to the anterior triangle of the neck.
Ozellikle bir kuleyi ya da elektrik diregini animsatan dev boyutlardaki kinetik/ cybernetik yada uzami icine alan Spatium Dynamic heykeller, sergileme suresi sonunda sokulup yerlerini tekrar bosluga birakabiliyorlardi (62).
Sunt etiam odore et sapore non bono frigidi fontes, qui ab inferioribus locis penitus orti per loca ardentia transeunt et ab eo per longum spatium terrae percurrentes refrigerati perueniunt supra terram sapore odore coloreque corrupto, uti in Tiburtina uia flumen Albula et in Ardeatino fontes frigidi eodem odore, qui sulphurati dicuntur, et reliquis locis similibus.
Cities and States are thus territorial but as Deleuze and Guattari argue 'the imperial spatium of the State and the political extensio of the City' are more a deterritorialization that takes place when the State appropriates the territory of local groups or when the city turns its back on its hinterland' (p.
Full browser ?