scyphus


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to scyphus

an ancient Greek drinking cup

Related Words

References in periodicals archive ?
5 Non tibi gemmatis ponentur prandia mensis, Assyrius murex nec tibi sigma dabit; nec per multiplices abaco splendente cauernas argenti nigri pondera defodiam; nec scyphus hic dabitur rutilo cui forte metallo 10 Crustatum stringat tortilis ansa latus.