scilicet


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to scilicet: videlicet
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adv

Synonyms for scilicet

that is to say

References in periodicals archive ?
97: "Vnum autem in V Methaphisice dicitur quadrupliciter, scilicet numero, specie, genere, proportione."
Como resulta da coimplicacao entre dignidade humana e responsabilidade o "principio do minimo existencial", (33) na responsabilidade diacronica fala-se num "minimo existencial ecologico", (34) scilicet, de um estrato ecologico da dignidade da pessoa humana.
43.8.2.2) son tipicamente aquellos que privatorum usibus deserviunt, iure scilicet civitatis, non quasi propria cuiusque; y esta completamente alejada de la mente del jurisconsulto la nocion de otros lugares que tiempo atras formaban el ager publicus.
Prima enim philosophia est de primis substantiis quae sunt substantiae immateriales, de quibus speculatur non solum inquantum sunt substantiae, sed inquantum substantiae tales, inquantum scilicet immateriales." Cfr.
(30) <<Practicum vero dicit perfectionem scilicet quod sit causa operis, quod quidem maxima perfectio est, nam esse causam effectivam, dicit perfectionem; habet tamen admixtam quandam imperfectionem, videlicet, quae nullo modo ordinetur ad contemplationem>>.
Super unum angulum trianguli liuidi, in quo describitur Deus, continentur tres dictiones, quae sunt hae, scilicet: unitas, essentia, dignitates; et super alium angulum, in quo creatura describitur, continentur hae dictiones: sensualis, intellectualis, animalis (...) In angulo nigro, in quo describitur affirmatio, superscribitur: entis, non entis, possibilis, impossibilis (67).
"Duplex est operatio intellectus: una quidem, quae dicitur indivisibilium intelligentia, per quam scilicet intellectus apprehendit essentiam uniuscuiusque rei in seipsa; alia est operatio intellectus scilicet componentis et dividentis".
Ironia, en Scilicet. El orden simbolico en el siglo XXI.
V Maria De gemina susceptione, Christi scilicet et Mariae, PL, 183.
PER SECLA FUTURUS SCILICET in CARNE PRAESENS UT IUDICET ORBEM UNDE DEUM CERNENTI CREDULUS ATQUE FIDELIS ET CORAM HIC DOMINO REYES SISTENTUR (24)
286-287: "Hoc autem logicae disciplina proprium relinquitur, ut scilicet vocum impositionespensando quantum unaquaqueproponatur oratione sive dictione discutiaf.
'scilicet haec Spartam incolumis patriasque Mycenas aspiciet, partoque ibit regina triumpho?
Scilicet, the length of the building to be erected in this direction and the width of the building to be erected in the south -north direction due to southern walls gain the maximum energy in the winter and this wall can be protected by a canopy in the summer.
If attribute of the node is great and it performs tasks very quickly, scilicet node score is higher than, request made by the node will be ignored;