ratio

(redirected from rationes)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for ratio

Synonyms for ratio

References in periodicals archive ?
Quia enim Pater producit Filium et per Filium et cum Filio producit Spiritum sanctum; ideo Deus Pater per Filium cum Spiritu sancto est principium omnium creatorum; nisi enim eos produceret ab aeterno, non per illos producere posset ex tempore; et ideo ratione illius productionis in Trinitate recte dicitur esse fons vitae.
For this common definition of analogy, see, for example, the following from Aquinas: "Analogice dicitur praedicari quod praedicatur de pluribus quorum rationes diuersae sunt sed attribuuntur uni alicui eidem, sicut sanum dicitur de corpore animalis et de urina et de potione, sed non ex toto idem significat in omnibus.
We shared three rationes, grazing between a plate of cheese, some breaded asparagus and a bowl of patatas bravas, while yours truly also struck out on my own for a slice of red tuna.
3) <<Theologis et iurisprudentibus communis est disputatio haec de legibus, sed diversa ratione.
1) De los dos grandes comentaristas de los que me ocupo, notese que, frente a la galanura de Soto: "In qua quidem disputatione nihil mihi amplius authoritatis arrogari uolo, quam si eorum quecunque dixero, aut Aristotelis testimonio, aut argumentis naturali ratione profectis: idem fecero.
Most of these focus on the sola ratione method that he adopted in such works as the Cur Deus homo, by which he privileged ratiocination over authority.
Sed dicendum, quod rationes istae concludunt de potentia materiali, quae est in materia, non autem de potentia immateriali quae est voluntas.
die 12 iunii 2001 coram Tribunali Regionali Apulo, competenti ratione loci celebrationis matrimonii, nullitatis accusavit matrimonium, contendens, in casu, attentis adiunctis inter quae decreta fuerat matrimonii celebratio, matrimonium nullum esse ob has rationes: <<1) ob simulationem totalem seu exclusionem dignitatis sacramentalis ex parte viri conventi (can.
But the division of being into analogically diverse rationes of potency and act makes both the discovery of the real distinction of essence and existence and the causal reasoning to the conclusion of God as pure act, to be possible.
Una reflexion sobre los presupuestos en que se asientan las solae rationes, sean estas la razon cientifica o la razon practica (moral), como hemos intentado ilustrar aqui, conduce a la pregunta por el origen, por el origen de lo racional y el origen de nuestra razon.
ut convincerem eos, qui minus utile aestimabant vestram nobilissimam intentionem dialecticae disciplinae discere velle rationes, quas beatus Augustinus in libris de sancta Trinitate adprime necessarias esse putavit, dum profundissimas de sancta Trinitate quaestiones, non nisi categoriarum subtilitate explanari posse probovit.
Cum in casu, ergo, nullum par adducatur argumentum ad rationes motivas in decreto Exc.
The paper focuses on three topics: the rationes aeternae, illumination and exemplarism, and analysis (reductio) vis-a-vis the question of the first known.