purau


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for purau

shrubby tree widely distributed along tropical shores

References in periodicals archive ?
Tiksliau nustacius bandinio kontakto auksti, atlikti puraus smelinio grunto spudumo tyrimai ir palyginti rezultatai su gautais, nevertinant tikslaus kontaktinio aukscio tarp apkrovos stumoklio porinio akmens ir grunto.
Paruosiamas puraus grunto bandinys ir ismatuojamas bandinio aukstis.
Taigi, del dvieju skirtingu bandymo metodiku taikymo tokiu paciu pradiniu puraus grunto fiziniu savybiu susispaudimo aukstis skiriasi ~0,25 mm.
Automobilio pedsaku susidarymo gylis ir dydis lyginami automobiliui vaziuojant skirtingais greiciais ir stabdant ant puraus, istizusio ir kietai suspausto sniego.
pateiktas puraus grunto granuliometrines sudeties kreives aiskiai matyti, kad smelinio grunto granuliometrine sudetis po skirtingu apkrovos laipsniu nepasikeite, t.
aiskiai matyti, kad tanku grunto bandini (kai daleliu tarpusavio kontaktu kiekis yra didesnis nei puraus grunto bandinyje) veikiant skirtingais apkrovos laipsniais, neatsirado daleliu suirimo ir / arba daleliu astriu kampu nuskilimo (Lin et al.
Atlikus puraus ir tankaus grunto spudumo bandymus, nustatyta staigiu nuosedziu riba, kuri atsiranda del daleliu kompaktiskumo proceso.