peen

(redirected from peins)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to peen

the part of a hammerhead opposite the flat striking surface (may have various shapes)

References in periodicals archive ?
Not unlike the all-embracing aegis of Montaigne's "C'est moi que je peins," the unrestrained pattern of these fragments - some several pages long, others the length of a thought-provoking epigraph - allows Pinon to create and choose her own self-reflective discourses.
In "kat" lees ons: "ek vra vergifnis omdat ek die onreine / in my pynlike peins / saam met die spartelende vis indra" (15); in "die drie stadia": "uiteindelik sal ons sterf met vet om ons lippe / en vleis tussen ons tande as die armaggeddon kom" (17); "hoe onrein en aards is die grondstof/van my sublieme bepeinsing" (18); en in "Brueghel bestry Descartes en Kant": "ek eet / daarom is ek" (23).
Je peins dans des lieux propices a l'epanouissement oE la nature et l'immensite des paysages occupent une place importante.
VIRGINIA--Jermel Barley, Alexandria Butler, Robinette Carter, Patricia Darr, Rose Durbin, Dare11 Eley, Charles Koebel, Corey Long, Lawanda Long, Alene Meadows, Calvin Moore, Brandon Musick, Neal Oliver, Antonio Parham, Joseph Parks, Wanda Parris-Flar, Barry Peins, Gertrude Peins, Maria Pryor, Ossie Purvis, Melodie Rodgers, Jimmy Saunders, Ben Shelor, Treeia Tomlinson, Joyce Turner, Monica Weldon, Kim Wilkerson, Lyndsay Ziegler, Christopher Zoukis
beaucoup moins que]Je peins la figuration abstraite.
En contemplant sa demarche plastique, Igor precise :[beaucoup moins que]je peins comme un oiseau qui chante.
Die gedig word onderbreek deur 'n ellips, en dan lui die volgende reel "nou toe nou", so asof daar geleentheid gegee is om oor die voorafgaande te peins, en dan volg die verontwaardiging: "nou toe nou"
Contrairement a d'autres artistes, je peins le signe d'une facon innee.
Je peins sans souci, je me laisse emporter dans l'imaginaire, fuyant le corps pour chercher le beau dans l'alliance des coloris ou dans les aleas de la matiere.
So peins dominee Van Velde in sy studeerkamer in Worcester toe hy jare later met sy uittrede koerantknipsels van destyds uitpak en stukkend skeur.