maar


Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to maar: MAARI
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to maar

a flat-bottomed volcanic crater that was formed by an explosion

References in periodicals archive ?
While Maar was considered an influential Surrealist photographer, most of her work vanished from the public eye once she stopped creating it in the late 1930s.
Die werklike impak van Uys se dramas in die een-en-twintigste eeu is nie noodwendig uit die politieke mynvelde van die verlede nie, maar juis oor die manier waarop mense en karakters sulke turbulente ervarings leer hanteer (Uys in Fourie).
Dit is merkwaardig dat 'n handvol toneelstukke wat oorspronklik geskryf is om eenmalig opgevoer te word by 'n religieuse fees twee en 'n half millennia gelede oorleef het tot in die hede, en nie net oorleef het nie, maar ontelbare kere weer opgevoer is, vertaal is, en verwerk is en veral sedert die twintigste eeu, opgevoer is dwarsoor die wereld.
There is no volcanic rock cropping out in the depression supposed to represent the Rajov maar, but about 1 km south of the maar, the Podhorni vrch Hill rises up.
139) vorm deel van sy verwysingsraamwerk, maar ook karaktertjies uit kinderstories soos Piglet en Winnie the Pooh.
The block diagram of the low-delay DVC composed of the proposed CS based WZ codec and MAAR model based SI extrapolation is depicted in Fig.
Uiteraard staan in dit werk de kranten centraal, niet alleen als object van beschrijving maar ook als heuristisch instrument.
good for them," Maar ook vir my, want my ma bly besorg dat ed veilig by my bestmming aankom.
Tees Maar convinces Bollywood superstar Aatish Kapoor to work with him whilst Anya, a wannabe actress and Tees Maar's girlfriend, is roped in to play the female lead.
She entered the mall with Tees Maar Khan co- star Akshay Kumar and director Farah Khan and being the Christmas weekend, the mall was already crowded.
Bollywood comedy Tees Maar Khan, starring Akshay Kumar and Katrina Kaif, has grossed over 140 million rupees (Dh11.
12 -- UTV is pulling out all the stops to promote Farah Khan's highly awaited film Tees Maar Khan.
Marion Maar, assistant professor of medical anthropology.
Picasso; life with Dora Maar, love and war 1935-1945.
As a child, choreographer Melanie Maar was fascinated by the "crazy dance" of Parkinson's disease that controlled her father's body.