lari

(redirected from laari)
Also found in: Dictionary, Financial.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to lari

References in periodicals archive ?
Laari broke ground on the site, adjacent to the current Kenjgewin Teg building, in August, and construction is estimated to take 10 months.
Mart Laari raamatu (2) ilmumiseni oli jaanud nelikummend ja metsavendade sailmete piduliku umbermatmise alguseni enam kui viiskummend aastat.
Koige uldistatum on Mart Laari statistika, mille kohaselt rahvuslikest aratajatest (kokku 406 inimest) moodustasid koolmeistrid 55,4%.
Sudbury could become the "North American manufacturing hub" for a Finnish environmental and waste management company within the next few years, says Kelly LeBreton, a sales associate with Puzer Canada, a subsidiary of Puzer Pro of Finland and a division of Laari Construction in Sudbury.
Laari entered into an agreement with the Finnish company three years ago to distribute its product line.
Aki Tarvudd, a Finnish-born Canadian and president of Laari Construction, visited Finland several years ago on a business trip and was impressed with Puzer Pro's technology.
Paljude tegevajaloolaste suhtumist vasturaakivate teooriate virvarri peegeldab Mart Laari kreedo:
Eva Piirimae on kirjutanud, et Ea Janseni ja Mart Laari stiilis ajalooteaduse niss on "sotsiaalajalooline kultuuriajalugu", mis maaratleb Eesti rahvusluse sotsiaalset eripara, vahem on ideeajaloolist analuusi.
Laari andmebaasis on eelarkamisaja 153 tegelase seas eestlasi siiski ainult umbes 20%.