myositis

(redirected from initis)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to myositis

References in periodicals archive ?
Cette runion clture le cycle de rencontres initi par le ministre de la Communication avec les responsables des organes de la presse et des mdias publics et privs.
John Forde, public health consultant at city health trust at NHS Coventry, said: "Childhood immunisation offers significant protection against a range of serious diseases, initis.
Quapropter ad ecclesiae libertatem rite tuendam et ad christifidelium bonum aptius et expeditius promovendum in votis est sacrosancti concilii ut in posterum nulla amplius civilibus auctoritatibus concedantur iura aut privilegia electionis, nominationis, praesentationis vel designationis ad episcopatus officium; civiles vero auctoritates, quarum obsequentem erga ecclesiam voluntatem sacrosancta synodus grato animo agnoscit plurimique facit, humanissime rogantur ut praedictis iuribus vel privilegiis, quibus in praesens pacto aut consuetudine fruantur, consiliis cum apostolica sede initis, sua sponte renuntiare velint.