felly


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for felly

rim (or part of the rim) into which spokes are inserted

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Felly, cadwch hynny mewn cof bob amser, er i chi gael eich dychryn allan o'ch esgidiau efallai.
Ym 1799, mae Humphry Repton y cynllunydd gerddi enwog yn awgrymu gosod cofeb ger y gromlech i nodi'r cysylltiad Derwyddol, felly yn sicr mae Repton yn gyfarwydd damcaniaethau Rowlands fod y capfeini yn gerrig yr allor, ond wedyn erbyn 1800 mae William Bingley yn amau os yw damcaniaeth Rowlands yn gywir.
Mae'n gyfle gwych i gymryd rhan a chystadlu am y wobr o PS500 felly cofiwch gofrestru drwy ffonio, neu ar y wefan www.s4c.co.uk/rasus.
Felly dyma ni ger Llyn Tegid, Bala a dyma enghraifft arall o'r graffiti gwleidyddol yma, yr un hanes, y 60au, boddi Tryweryn, sefydlu Cymdeithas yr Iaith, yr Arwisgo, Dafydd Iwan yn canu "Carlo" ...
"Mae Charlie yn cymryd lot rhy hir yn y gawod ac mae'n hwyr i bobman felly 'na'th e addo newid hyn.
Ond y fantais fawr o weithio gyda NWTGA yw fod criw ohonon, pawb gyda cymhwyster o fathodyn gwyrdd neu las, felly pawb wedi eu hyfforddi er mwyn cynnig profiad o safon uchel i'r cwsmeriaid.
Beth gawn felly yw rhai o'r artistiaid gwreiddiol o 1976, y Sex Pistols, The Jam, X Ray Spex a Siouxsie and the Banshees, artistiad tra gwahanol o Fanceinion, John Cooper Clarke, The Fall a Slaughter and The Dogs a wedyn rhai artistiaid sydd yn sicr yn perthyn i'r Don Newydd fel Jilted John a Lene Lovich.
Felly hefyd gyda Rhaglen Tudur Owen, beth bynnag eich barn am Tudur yn 'rwdlan', (anodd peidio chwerthin) mae'r gerddoriaeth yn wych.
Felly bydd modd i chi grwydro o'r gogledd i'r de ar hyd traethau euraidd a gweld harddwch trawiadol Cymru ar ddwy droed.
Cefais ginio yno cyn cychwyn felly hawdd wedyn oedd cael caniatd i adael y car yno am awr neu ddwy!
Felly y byddai 2000 o flynyddoedd yn ol ac i raddau diw.
Felly wrth edrych ymlaen at y Brifwyl, dyma fynd ati i holi Meilyr: Wyt ti'n edrych ymlaen i gyflwyno am y tro cyntaf?
Ond dach chi'm yn cael mynd a'ch cynnyrch o'r neuadd (wel, pabell) cyn 4.30 ( neu erbyn iddyn nhw orffen rhannu'r cwpanau ac ati) felly roedd hi'n ddiwrnod hir.
Mae pob un o gymwysterau City & Guilds yn ymwneud galwedigaeth felly eich penderfyniad cyntaf chi yw gwybod beth rydych chi am fod.
Dyma'r tro cyntaf iddi gyflwyno o'r sioe, felly fe wnaethom ni holi Mari cyn y sioe fawr.