descending

(redirected from descendens)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for descending

moving or sloping down

Antonyms for descending

coming down or downward

Related Words

Antonyms

References in periodicals archive ?
Deus) qui dat omnibus affluenter" (Sant 1, 5) ; "Omne datum optimum et omne donum perfectum de sursum est, descendens a Patre luminum, apud quem non est transmutatio nec vicissitudinis obumbratio.
Texto: Isaias propheta tanta de illo praedicavit:--et non vis, ut rex descendens liberet suum praeconem?
iam iam uperno numini grates ago, quod icta nostra cecidit Antiope manu, quod non ad antra Stygia descendens tibi matrem reliqui.
CXX) Sed quia urina colamentum est sanguini fertur ab epate per uritiris duo descendens ad renes Item de renes ad uessicam
Qui contra fidem sanctorum patrum contendit dicens, quod Christus filius Dei descendens ad inferos omnes, quos inferni carcer etinuit, inde liberasset, credulos et incredulos, laudatores Dei simul et cultores idulorum.
29) "Celtiberac, ad quam descendens cum vidisset locum ubi Barcanona erat, valde pulchrum, & deliciosum, Civitatem hercules ibi dificavit, quam ex Barca, nona barcinonam appellavit, Et sic tempore, quo Herculcs predictus, renavit, aedificavit in Hispania Civitates Scilicet, Sibiliam, Tarraconam, Balagarium, et Barchinonam, usque ad hoc tempus, quo currit anno.