diamond

(redirected from bort)
Also found in: Dictionary, Medical, Financial, Acronyms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for diamond

a transparent piece of diamond that has been cut and polished and is valued as a precious gem

very hard native crystalline carbon valued as a gem

a parallelogram with four equal sides

Synonyms

Related Words

a playing card in the minor suit that has one or more red rhombuses on it

References in periodicals archive ?
Barreda Bort lost substantial time with a navigational mistake before PC4 and slipped to sixth overall.
Bort MetroCenter in the William Lucias Conference Room, Third Floor, 101 - 8th Street, Oakland, California.
Address : 3 Rue De Bort Les Orgues - Saint-Julien Les Metz - Bp 50083 57072 Metz Cedex 03
Caerfyrddin aeth e hi pan ddaeth y ddau dAm wyneb yn wyneb yn y gynghrair tro diwethaf, ond tybed a all Bort Talbot ddod i'r brig y tro hwn?
Drew hit big shot after big shot,'' Sylmar coach Bort Escoto said.
Address : 3, Rue De Bort Les Orgues - Saint Julien Les Metz - Bp 50083 57072 Metz
10pm) Does dim seibiant i chwaraewyr pldroed Cymru dros yr weyl wrth i Bort Talbot herio Castell Nedd heddiw.
Sylmar coach Bort Escoto had a grapefruit-sized benign tumor removed from his back Monday, but he was back on the sidelines Tuesday - against doctors' orders.
Bort MetroCenter (located across from Lake Merritt BART Station) Main Auditorium (Entry level) 101 8th Street Oakland, CA
Cawn fwynhau uchafbwyntiau o'r gm fawr a chwaraewyd yn gynharach heddiw ym Mharc Richmond wrth i Bort Talbot herio Caerfyrddin, ac fe gawn glywed yr holl ganlyniadau gan gynnwys y gemau a chwaraewyd neithiwr.
Quick learner: Bort Escoto usually takes most of the summer off from coaching the Sylmar Spartans boys' basketball team, but he is impressed with what he has seen of junior-to-be Dwight Jones.
Ac er bod y gyrrwr yn yr ail safle, Marcus Gronholm, hefyd yn bell ar y blaen i'w wrthwynebydd agosaf, bydd pob cystadleuydd yn awyddus i roi o'u gorau ar ddiwedd y gystadleuaeth, a hynny dros gymal fydd yn eu gweld yn sgrialu 220 o filltiroedd dros gwrs fydd yn eu harwain trwy Bort Talbot, Rheola, Crychan, Caerdydd, Brechfa a Thrawsgoed yng Nghanolbarth Cymru.
Yes, it's a few more dollars, but so is the Kester Avenue site once you factor in relocation costs,'' said Richard Bort, a Kester Avenue resident.
Yn ystod y rhaglen bydd Stuart, ynghyd e'r tri arall, Helen Evans o Groesgoch, Alison Evans o Hwlffordd, a Richard Howe o Bort Talbot, yn trafod sut yr aethant hwy ati i addasu eu bywydau i ddefnyddio'r iaith yn naturiol.
Sylmar coach Bort Escoto delivered the news, telling the Spartans that they had to forfeit six victories because standout guard Joe Dickson had be left off the official team roster.