bod


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for bod

References in periodicals archive ?
Chairman BoD said that Pesco continue to achieve the given targets.
At the end of the meeting , the BoD approved the budget of the project for 2016.
Dramatic Drop in BOD In the weeks after the SOLVOX system start-up, effluent BOD[sub.
Ond er o'n i'n nerfus, ar ol sbel ro'n i wedi anghofio eu bod nhw yna.
Er bod ganddi berthynas ryfedd Garry, mae hi'n ei barchu fel tad i'w phlentyn, Gwern.
In order to increase their specificity to phenolic compounds, membranes were kept in phenol solution (made in phosphate buffer) with a BOD value of 5 mg/L after the second month of usage.
Dwi'n cofio golygfa yn y ffilm wallgo Airplane lle mae'r awyren mewn trafferth a phawb yn meddwl eu bod yn mynd i farw; gofynnodd merch ddibriod i ddynes hyn os oedd ganddi ofn.
It is also believed that the Prime Minister was misguided on this issue which led to sudden dissolution of BoD without any cogent reason which has certainly caused serious concerns on governance standard and propriety of the government.
Meddai'r actores Rhian Blythe, 30, "Mae Grug bob amser wedi bod yn gall ac yn gyfrifol ac mae wedi mapio ei bywyd a'i gyrfa yn ofalus.
Ers i Gemma ddod yn ol i Gwmderi, ar ol cyfnod yn teithio, mae wedi ffeindio ei hun, a'i bywyd yn eithaf di-gyfeiriad, ac mae'n teimlo fel ei bod hi'n eitha' ynysig o'r bobl hynny oedd hi'n arfer bod yn agos atyn nhw.
Mae pethau wedi bod yn ddigon stormus rhwng Dani (dde) a'i chariad Barry ers tro bellach.
The allegations made by the BoD for the ouster of the ISM principal was that he had manipulated the election procedures to appoint some prefects and he had printed Swami Vivekananda's picture on the school calendar, which the BoD claims had hurt the secular credentials of the school.
Yn l Richard Lynch, sy'n chwarae rhan Garry Monk, teulu ydy'r unig beth sydd wedi bod yn gyson i ddihiryn Cwmderi erioed.
The directives were issued in 55th and 56th combined BoD meeting since its restructuring here at WAPDA House.