argal

(redirected from argol)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for argal

wild sheep of semidesert regions in central Asia

References in periodicals archive ?
Cider Museum & Historic Locronan (Brest) -- Sample Brittany's most celebrated product with a visit to the Cider Museum in Argol.
Argol, dwi'n falch na ches i fy ngeni yn y cyfnod hwnnw; does wybod be fyddai fy hanes i.
Gwneud noson ar y cyd ar gyfer pobol ardal Penmachno oedden ni, ond argol, dyna be oedd noson.
Argol, mi wnes i fwynhau, ac mi wnewch chithau hefyd, yn enwedig os oes gynnoch chi ddiddordeb mewn adar a bywyd gwyllt (Un i Bethan Wyn, dwi'n meddwl).
Sy'n gwneud i chi feddwl, argol, ydi ffermwyr Meirion ar fin diflannu am byth hefyd?
Argol, rydan ni wedi chwerthin efo hon, chwerthin nes rydan ni'n crio.