appellate

(redirected from appellare)
Also found in: Dictionary, Legal, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • adj

Synonyms for appellate

of or relating to or taking account of appeals (usually legal appeals)

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Lord Appellare was a maiden of 20 race standing before bolting up in a little race at Huntingdon last month.
Richard Rowe, trainer of Lord Appellare "Fitness will not be a factor because he has done plenty of work.
1:124; compare 1:134: "Homo est animal rationale mortale, idest his nominibus appellatur" and 1:44 (on the term "usia"): "hec tam diversa, quibus cuncte res et cuncta predicamenta distinguuntur, uno nomine appellare, immo confundere?
lectum appellare videtur, non qui per unam noctem mutilo et putri et alieno, sed qui suo et semper eodem usus est.
Quod etsi nemo nostrum sibi arrogare praesumat, ut animam suam quis audeat sponsam Domini appellare, quoniam tamen de Ecclesia sumus, quae merito hoc nomine et re nominis gloriatur, non immerito gloriae huius participium usurpamus.