ail


Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • verb
  • noun

Synonyms for ail

be ill

Synonyms

  • be ill
  • be sick
  • be unwell
  • feel unwell
  • be crook
  • be indisposed
  • be or feel off colour

Synonyms for ail

to cause anxious uneasiness in

Synonyms for ail

be ill or unwell

Related Words

cause bodily suffering to and make sick or indisposed

References in periodicals archive ?
ym '' Roedd Peel wedi bod yn chwarae Trwynau Coch a roeddwn yn ymwybodol o Jarman ond ar yr adeg yma doedddwn ddim yn ymwybodol o'r rhaglen 'Sosban' ar Radio Cymru felly dipyn bach o lwc oedd gweld Ail Symudiad ar Ser.
Assistant Chief Constable GrahameBarker said: ``There is no doubt in my mind that the message about only sending appropriate em ails has gone out to all four corners of the organisation.
Gyda meibion Richard, Dafydd a Osian bellach yn rhan o Ail Symudiad, mae'r dyfodol mewn dwylo da.
Ail Symudiad: Wyn Jones, Richard Jones, Osian a Dafydd Jones
Best's opinion, AIL benefits from the strength of the Aspen brand with a significant proportion of its income emanating from intra-group cessions.
They all are unnecessarily making this an issue," Anmol Pawar, vice- president of CYSS, told M AIL T ODAY .
Bydd uchafbwyntiau o ail gem Cymru Dan 20 ym Mhencampwriaeth y Byd yn erbyn yr Alban ddydd Sul yn cael ei dangos ar wasanaeth ar-lein S4C, Clic - s4c.
Yng nghwmni Richard Love, oedd yn chwarae rhan y prif gymeriad, cawn ail greu nifer o olygfeydd cofiadwy'r gyfres.
AIL and it's wholly-owned subsidiary National Income Life (NILICO) boast combined assets of more than $1.
Parchais Ail Symudiad yn yr un ffordd ac y parchais Nick Lowe, Graham Parker, Wreckless Eric a Lena Lovich - dyma'r don newydd.
In Old Hall Street they would have used phones and em ail but we have banned em ails in departments so that people have to talk to colleagues.
Principal, NP Co- Ed Model Senior Secondary School, Ansari Nagar told M AIL T ODAY .
15pm) Gydag ail gymal tymor Uwch Gynghrair Cymru'n dechrau, cadw mewn cysylltiad a'r Seintiau Newydd sydd wedi agor bwlch ar y brig fydd y dasg i weddill clybiau'r chwech uchaf ac mae pethau'n edrych yn dynn iawn rhwng pump o'r chwech isaf ar ddechrau'r ras am y seithfed safle hollbwysig fydd yn sicrhau gem ail-gyfle ddiwedd y tymor.
35pm) Heno, bydd gem ail gyfle trydedd rownd y Cwpan FA rhwng Caerdydd a Bristol City i'w gweld yn fyw ar S4C (y gic gyntaf am 7.
Bydd gm ail gyfle trydedd rownd y Cwpan FA rhwng Caerdydd a Bristol City i'w gweld yn fyw ar S4C nos Fawrth (y gic gyntaf am 7.