aberrate

(redirected from aberrare)
Also found in: Dictionary, Legal.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • verb

Words related to aberrate

diverge from the expected

diverge or deviate from the straight path

References in periodicals archive ?
Origanus, Ephemerides nouae annorum XXXVI, incipientes ab anno [Greek Text Omitted] 1595, quo IOANNIS STADII maxime aberrare incipiunt, & desinentes in anno 1630 (Frankfurt-am-der-Oder, 1599).
Si quis autem putet tam divulgatam impietatem, tamque acribus munitam ingeniis sola quadam simplici praedicatione fidei apud homines posse deleri, is a vero longius aberrare palam re ipsa procul dubio convincetur, majore admodum hic opus est potestate, id autem est vel divinis miraculis unique patentibus vel saltem philosophica quadam religione philosophic eam libentius audituris, quandoque persuasura.
Et fieri potest, ut hoc aliis de causis contingat; sed mihi hic sufficit ostendisse unam, per quam rem sie possim explicare, ac si ipsam per veram causam ostendissem; nec tarnen credo, me a vera longe aberrare, quandoquidem omnia illa, quae sumpsi, postulata vix quicquam continent, quod non constet experientia, de qua nobis non licet dubitare, postquam ostendimus Corpus humanum, prout ipsum sentimus, existere (vide Coroll.