kimono

(redirected from Uwagi)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to kimono

a loose robe

Related Words

References in periodicals archive ?
SOBANSKI, R., Uwagi o zmianach w prawie polskim postulowanych przez art.
Magiera, J.: 1991b, Uwagi o wyksztalceniu, wieku i liczbie teras w dolinie Wisloki w Obnizeniu Krosnienskim (Remarks on the development, age and number of terraces in the Wisloka River valley in the Krosno Depression).
Uwagi na podstawie ustawodawstwa synodalnego, Zapiski Historyczne, t.
Uwagi na kanwie komentarza Ak-winaty do slow ustanowienia Eucharystii w Super I ad Corinthios Lectura, cap.
Stany krytyczne z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i wrazliwosc rozwiazan [The critical parameters in fire condition and their sensibility], in Proc.
"Uwagi spostrzezenia z pobytu w ZSRR" (268-74); Eugeniusz Wierzbicki, "Wrazenia Moskiewskie" (275-78); Jan Knothe, "Wrazenia architektoniczne na temat pobytu w ZSRR" (279-84); Jozef Jaszunski, "Stalingrad-Tbilsi-Soczi" (285-305); and W.
Uwagi na temat chronologii osadnictwa kultury badenskiej w zachodniej czesci Malopolski.
"Dziewczynka z chryzantemami Olgi Boznanskiej--osaczona: Uwagi o spojrzeniu" [Little Girl with Chrysanthemums by Olga Boznanska--the Encircled: Comments on the Gaze].
280-81; and Alfred Konieczny, "Uwagi o sadzie doraznym katowickiego Gestapo pod kierownictwem SS-Obersturmbannfuhrers Johannesa Thummlera (pazdziernik 1943 r.--styczen 1945 r.)," Biuletyn Glownej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 24 (1972), 105-68.
Uwagi na temat badan swiadomosci emicznej , Polska Sztuka Ludowa, 47, 3-4: 51-57.
Zwrocenie wiekszej uwagi na dzialania edukacyjne na rzecz zdrowego stylu zycia i wczesnej identyfikacji czynnikow ryzyka rozwoju chorob cywilizacyjnych podczas wizyty lekarskiej prowadzonej w celach przewidzianych w Kodeksie pracy [2] mogloby wymiernie poprawic stan zdrowia pracujacych, a tym samym wplynac na prewencje rentowa.
Uczeni poswiecaja duzo uwagi jezykowi przedsiebiorczosci i jego wplywowi na poznanie, zachowaniei wyniki przedsiebiorcow oraz ich interesariuszy.