ulcer

(redirected from Ulser)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for ulcer

Synonyms for ulcer

a circumscribed inflammatory and often suppurating lesion on the skin or an internal mucous surface resulting in necrosis of tissue

References in periodicals archive ?
Giris ve Amac: Bu calismanin amaci, perfore peptik ulser hastaligi (PPUH) sebebiyle basvuran hastalarda gastrik perforasyon ve nonsteroid anti-inflamatuvar ilac (NSAII) kotuye kullanimi ile arasinda bir iliski olup olmadigini belirlemekti.
Tularemi Olgularinin Semptom ve Bulgulari Semptom ve Bulgular Sayi (%) Lenf gangliyonunda buyume ve/veya agri 15 (93.8) Bogaz agrisi 7 (43.8) Halsizlik 7 (43.8) Kas ve eklem agrilari 7 (43.8) Ates 3 (18.8) Istahsizlik 3 (18.8) Karin agrisi ve/veya ishal 3 (18.8) Bulanti ve/veya kusma 2 (12.8) Goz(ler)de kizariklik ve sislik 2 (12.8) Ciltte ulser ve/veya yara 1 (6.3) Tablo 2.
Alinan biyopsi sonucunda atipik epitel fragmanlariyla beraber ulser ve ulser zemininde enflamatuvar debris varligi saptanmis olup bu orneklerin klinik olarak saptanan kitleyi temsil etmedigi dusunulmus ve yeniden biyopsi yapilmasi onerilmistir.
(1) Sheng ve ark., (9) yedi nakil hastasinda dendritik ve cografik ulser gorunumleri ile klinik bulgulari karakteristik gorunumde olan herpes simpleks ve herpes zoster keratiti tespit etmis, 3 hastalarinda fungal keratit tanisi koymus ve klinik gorunumlerini gri infiltrat ve satellit lezyonlari olan, yuzeyel ve indolent fungal ulserler olarak tanimlamislardir.
Urolitiyazis disinda %6,9 miyopati, %5,1 tekrarlayan poliartrit gortilebilir; peptik ulser lie birliktelik bildirilmstir.
Diger risk faktorleri, onceden gecirilmis peptik ulser, gastrointestinal sistem kanama hikayesi, oral kortikosteroid ve antikoagulan tedavi kullanimi, eslik eden baska sistemik hastaliklarin olmasi gibi yasli populasyonda yaygin olarak karsimiza cikabilen durumlardir (22).
Hastaligin en sik gorulen ilk baslangic bulgusu %71.9 ile oral aftoz ulser iken, bunu %23.4 ile okuler tutulum izliyordu.
Kardiyopulmoner nedenler disinda eslik eden hastaligi olan ikinci grupta ise, olgularin 32'sinde (%41 oraninda) psikiyatrik hastaliklar, 31'inde (%40 oraninda) peptik ulser ve 15'inde (%9 oraninda) diyabetes melhtus goruluyordu.