trait

(redirected from TRAIS)
Also found in: Dictionary, Medical, Acronyms.
Related to TRAIS: trains, Traits
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for trait

Synonyms for trait

Words related to trait

References in periodicals archive ?
Ond siom oedd clywed bod rhai yn dal i beidio a derbyn mai trais yn erbyn merched yw'r trais mwyaf o bob un er mai dim ond edrych ar newyddion yn y papurau lleol a chenedlaethol sy' eisie.
Farooqui, had asked Trai to reconsider its recommendation.