Scilla verna


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Scilla verna: spring squill, squill, globeflower
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Scilla verna

European scilla with small blue or purple flowers

References in periodicals archive ?
9 0 38 56# 22 0 Leontodon taraxacoides 3 0 0 18# 0 0 Alchemilla alpigena 26 10 67 85# 61 29 Gentiana occidentalis 21 0 0 28# 2 0 Scilla verna 6 0 4 26# 10 0 Oxytropis halleri 0 2 0 15# 2 0 Cluster 5 Festuca glacialis 6 43 21 10 84# 29 Veronica nummularia subsp.
Blodyn sy'n perthyn i deulu'r lili ydi hwn - Scilla verna ydi'r enw Lladin arno - 'spring squill' yn Saesneg.
Cofiais imi anfon gair atoch (15 Awst, 2008) fel y soniai fy mam am ei hen nain o Ddyffryn Ardudwy yn defnyddio 'squills' (Seren y Gwanwyn, Scilla Verna), blodyn bach glas yn perthyn i'r nionyn a dyfai ar lan y mor.
Roedd digonedd o'r llwylys, neu ddail sgyrfi yn ei flodau ar y penrhyn ac roedd seren y gwanwyn (Scilla verna; spring squill) bron iawn blodeuo.
Seren y gwanwyn (Scilla verna; spring squill) ydi'r planhigyn - un o'r rhai harddaf sy'n ymddangos ar yr arfordir yn y gwanwyn yn fy nhyb i.