Prunus spinosa


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Prunus spinosa

a thorny Eurasian bush with plumlike fruits

References in periodicals archive ?
1.0 0.8 Small birds (Passeriformes spp.) 3.1 + Pheasant (Phasianus colchicus) 1.5 4.3 Other birds 1.4 + 3.1 + Bird egg 0.5 0.1 0.1 Reptiles and amphibians 2.9 0.2 1.5 0.1 Invertebrates 14.0 0.2 13.8 11.0 Plum (Prunus domestica) 9.2 8.3 Blackthorn (Prunus spinosa) 1.9 1.4 8.6 Other fruits 0.5 0.1 4.6 0.4 Maize (Zea mays) 0.5 0.6 4.6 Other plants 7.2 2.3 10.8 Number of scats analysed 75 20 Number of items 207 65 [B.sub.A] 0.19 0.12 0.18 0.07 Food items Autumn Winter %O %B %O %B Microtus sp.
Enxerto obtido pelo INRA de um cruzamento de Prunus salicina x Prunus spinosa, e um porta-enxerto polivalente, mais indicado para o damasqueiro e a ameixeira, que para o pessegueiro.
Prunus spinosa L., segun LAGUNA, ya se cita en el Libro I, capitulo 137 de la Materia Medica de Dioscorides.
Suraif Blackthorn Wild Plum Prunus spinosa Prunus nigra Ruis Elder Persimmon Sambucus nigra Petalostemum candid um Ailm Silver Fir Locust Abies alba Gleditsia triacanthos Onn Furze (Gorse) Sweetgum Ulex europaeus Liguidambarstyraciflua Ura Heather Blackberry Calluna vulgaris Vaccinium spp.
Un arall sy'n perthyn yn agos atyn nhw ydi'r eirin perthi neu'r eirin tagu - Prunus spinosa ydi'r enw ar y llwyni yma a sloes ydi'r enw ar y ffrwythau yn Saesneg.
Los tipos Cytisus scoparius, Raphanus raphanistrum y Prunus spinosa, con porcentajes medios de 8%, 4% y 3%, no superaron el 10% en ninguna de las mieles analizadas, salvo el tipo que representa a retamas y escobas en las muestras A4, A5, A6 y A10.
Autumn and winter fruits and berries: Sambucus nigra (Elderberry), Hippophae rhamnoides (Sea buckthorn), Prunus spinosa (Sloe or Blackthorn) and Rosa canina (Dog Rose).
caprificus, Populus nigra, Populus alba, Salix pedicellata, Sambucus nigra, etc.) and Rhamno-Prunetea (Rubus ulmifolius, Clematis vitalba, Prunus spinosa, Crataegus monogyna, etc.).
Daphne gnidium +, Phagnalon rupestre +, Eruca vesicaria +, Carex hallerana + y Piptatherum miliaceum + en 1; Santolina canescens +, Berberis hispanica +, Crataegus monogyna +, Prunus spinosa +, Thapsia villosa + y Rosa corymbifera + en 2; Rhamnus lycioides +, Phlomis lychnitis 1 y Cytisus fontanesii + en 3.
Os ydw i wedi deall y rhigwm yn gywir yn Gymraeg, y cyngor oedd i hau os oedd yn braf pan oedd y ddraenen ddu (Prunus spinosa) yn ei blodau am mai hon sy'n blodeuo gyntaf o'r ddwy, ac mae'r blodau yn ymddangos o flaen y dail wrth gwrs - "Os y ddraenen ddu sydd wych, hau dy had pan fyddo'n sych."
Roedd yna eirin perthi neu eirin tagu i'w gweld hefyd yn ddulas ar y ddraenen ddu (Prunus spinosa) ac wrth gwrs, roedd yna fwyar duon yn aeddfedu'n braf yn ngwres addfwyn mis Medi.
Sin embargo, a pesar de que coinciden tanto en la Rapita como en Penagolosa las especies caracteristicas Prunus spinosa y Cephalantera rubra, el espectro floristico varia mucho entre ambas zonas.
Ademas de Laurus nobilis, otras especies lenosas que aparecen con cierta frecuencia son Castanea sativa, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Fraxinus excelsior, Prunus spinosa, Quercus robur, Rosa sp.