Phyllitis scolopendrium


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Phyllitis scolopendrium: Asplenium scolopendrium
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Phyllitis scolopendrium

Eurasian fern with simple lanceolate fronds

References in periodicals archive ?
Yr un mwyaf cyffredin o ddigon oedd tafod yr hydd 'Hart's tongue' ydi'r enw Saesneg arno fo a'i enw gwyddonol ydi Phyllitis scolopendrium.