Ophrys insectifera


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Ophrys insectifera

European orchid whose flowers resemble flies

References in periodicals archive ?
Form-specific fragrances from Ophrys insectifera L.
Ond fel deudais i, rydw i'n ffodus mod i'n byw yn agos at Gors Bodeilio, a rhai o'r tegeirianau sydd wedi cael eu gweld yno ydi caldrist y gors, y caineirian, tegeirian llydanwyrdd bach, y tegeirian pr (Gymnadenia conopsea; fragrant orchid), tegeirian y gors culddail (Dactylorhiza traunsteineri; narrow-leaved marsh orchid) a tegeirian y clr (Ophrys insectifera; fly orchid).