ocean

(redirected from Ocen)
Also found in: Dictionary, Acronyms, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
 • noun

Synonyms for ocean

sea

Synonyms

a lot

Synonyms

 • a lot
 • a great deal
 • a mass
 • a load
 • a multitude
 • a heap
 • a stack
 • an abundance
 • a large amount
 • a plethora
 • a quantity
 • a profusion
 • a number
 • a vast number

Synonyms for ocean

a large body of water constituting a principal part of the hydrosphere

anything apparently limitless in quantity or volume

References in periodicals archive ?
Janet Moore, Priscilla Ocen, Lynn Paltrow, Joy Radice, Jane Spinak,
(18.) See Ocen, supra note 7, at 1258-74 (discussing the legacy of slavery, chain gangs, and convict leasing in setting the stage for shackling of imprisoned women of color).
Ocen argues that the modernisation of agriculture has nothing to do with GMOs.
Zgodnie z koncepcja Lazarusa [9] mozna przewidywac, ze osoby przekonane o tym, ze nalezy postepowac moralnie, moga czesciej doswiadczac emocji negatywnych (co moze wynikac z negatywnych ocen moralnych rzeczywistosci spolecznej), takich jak poczucie pokrzywdzenia.
"skad mam wiedziec", sugerujac, ze nie maja podstaw do takiej oceny, albo po prostu deklaruja niepewnosc co do dokonywanych ocen. Dlatego czesto staraja sie sami weryfikowac rozne informacje, czytaja opracowania, poszukuja badan na dany temat czy sprawdzaja w Internecie.
Zakladajac, ze srednio 10 ocen przypada na scenariusz, a 10 scenariuszy narazenia przypada na substancje, konieczne bylo przeprowadzenie co najmniej 150 000 ocen narazenia w pierwszym okresie rejestracji [3].
Proponowane zmiany niosa za soba koniecznosc doskonalenia metod obserwacji i rejestracji pracy na potrzeby ergonomii, pomiaru i kryteriow oceny obciazenia ukladu ruchu oraz ergonomicznych ocen stanowisk pracy, urzadzen i narzedzi pracy (rowniez w zaleznosci od sposobu wykonywania danego zadania w ramach pracy z pacjentem).
Doskonalenie moze dotyczyc tez dzialan organizacyjnych lub w sferze zarzadzania i miec na celu poprawe realizacji swiadczonych uslug laboratoryjnych lub wydawanych ocen.
Suma ocen itemow dzielona przez ich liczbe dla podskal wyczerpania i zdystansowania wobec pracy daje wynik na tych podskalach (zakres: 1-4).