Nantes

(redirected from Naoned)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Nantes

a port city in western France on the Loire estuary

References in periodicals archive ?
Mae cryn drafod yr wythnos hon pwy a fyddai'r mewnwr yn Naoned, gan i Michael Phillips ddisgleirio nos Iawu ddiwethaf yn yr awr a gafodd cyn i Gareth Cooper ei eilyddio.
Yn rownd agoriadol y gystadleuaeth ein gwrthwynebwyr fydd Canada yn Naoned (Nantes), Awstralia gartref, yna Siapan yma hefyd, ac wedyn yn Ol i Naoned i chwarae Fiji.