Breton

(redirected from Llydaweg)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Breton

a native or inhabitant of Brittany (especially one who speaks the Breton language)

a Celtic language of Brittany

Related Words

References in periodicals archive ?
Mae'n rhugl yn y Gymraeg a'r Llydaweg a'r llynedd fe symudodd gyda'i deulu i fyw i Lydaw.
Y fersiwn sy'n cael ei ganu amlaf bellach yw geiriau'r bardd ardnabyddus John Ceiriog Hughes (1832-1887), ac mae'r rhain wedi ei cyfiethu i sawl iaith gan gynnwys Seasneg a Llydaweg.
Ar y nos Sadwrn olaf, perfformiodd Bob Delyn a'r Ebillion, ac daeth yr offer cyfieithu i stop mwya sydyn wrth i Twm Morys benderfynu mai Cymraeg a Llydaweg fydda fo yn ei ganu a'i siarad drwy gydol y noson.
Cyn gadael harbwr hyfryd L'Aber Wrac'h (Porzh an Aber Ac'h yn Llydaweg), caiff y ddau gyfle i hel nionod a hel atgofion am y Sioni Winwns a arferai ymweld a Chymru.
Mae tystiolaeth ei fod yn medru Llydaweg yn dda iawn ac yn ol Jolyon Goodman mae'n debygol iawn ei fod yn medru Cymraeg, hefyd.
Angharad iaith yn rhugl - Cymraeg, Saesneg, Llydaweg, Ffrangeg a Sbaeneg - ac sydd ar fin symud i Bontyberem gyda'i ddyweddi, Laura, wrth iddynt ymbaratoi i briodi yn yr hydref.
Yn 1907 roedd ganddo 153 aelod yn Leskon a chan fod ei Gapel yn rhy fach, codwyd Capel Bethel (Ti Doue yn Llydaweg) ym 1911.
Eisoes mae Maer Plouguerneau yng ngogledd Llydaw wedi cyflwyno cynllun i droi enwau o'r Llydaweg i'r Ffrangeg oherwydd "nad oedd y Swyddfa Bost yn deall yr enwau".
Dysgodd Gymraeg (a Llydaweg) yn rhugl, ac adnabyddir hi fel y ffigwr blaenllaw yn hanes sefydlu Merched y Wawr.
Dwi'n cofio mai yn y maes yma mae'r iaith Llydaweg ar ei chryfa.
"Llwynog ydi ystyr Lovernii - neu Louwern yn Llydaweg a Chernyweg," meddai Ifor.
Iawn, mae 'na ysgolion uniaith Llydaweg yn bod ers rhyw 30 mlynedd, ond rhai preifat, preswyl ydyn nhw, a does 'na'm llawer ohonyn nhw.