Brittany

(redirected from Llydaw)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Llydaw: Brittany
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Brittany

a former province of northwestern France on a peninsula between the English Channel and the Bay of Biscay

References in periodicals archive ?
"Llyn Llydaw is rumoured not to have any fish in it because they've mined there, so there's that added security of knowing that there is nothing in there.
Cafodd Aneirin ei fagu ym Mhontardawe cyn symud i Bontypridd gyda'i fam yn Llydawes a'i dad yn Gymro.
In the past few weeks Evie has already climbed two Snowdonian mountains - Mynydd Mawr and Y Garn - and last weekend walked up to Llyn Llydaw on the Miners Track on Snowdon.
LLYN LLYDAW, SNOWDONIA Don't get in the water as it's supposed to be the coldest lake in Britain, but it's certainly one of the most beautiful and the ideal place to propose if you've just walked up the mountain.
Alex Linley, a top psychologist based at Warwick University Science Park, braved -3 degrees to swim in Llyn Llydaw, 1,000m up Mount Snowdon.
Prof Alex Linley will brave temperatures as low as minus seven degrees in Llyn Llydaw, more than 3,500ft up Mount Snowdon.
'Nath Pendevig berfformio mewn rave tent yn Llydaw nol yn yr haf, ac roedd pobl yn mynd yn boncyrs i gywyddau Dafydd ap Gwilym.
Neil Royle, his partner, Lara, and her parents were planning to walk to Llyn Llydaw, a walk of about three miles, on Wednesday.
Mae''n cofio y gwyliau yn Llydaw, y cwt cwningen wnaeth y cenedlaetholwr o Lydaw, Per Denez, a ffotograffydd y Cymro yn tynnu eu lluniau, yn flr a budr, yn sefyll ar y cwt - a''r cerydd a ddilynodd.
His challenge will see him swim across the bleak Llyn Llydaw - where water temperatures can dip to minus 7o Centigrade - to raise money for the hospital that saved his daughter's life.
Deuawdau Rhys Meirion S4C, 9.30pm Cawn olwg bersonol ar yr artist sy'n rhannu ei hamser rhwng Cymru a Llydaw yn rhaglen ola'r gyfres.
"Mae dwy delyn yn cael eu cludo o Ffrainc i fod yn yr weyl, a gwneir hyn trwy garedigrwydd Jakez Francois o gwmni telynuau Camac yn Llydaw. Mae gen innau ddwy delyn Erard a fydd ar gael i'w canu gan delynorion ifanc.
Ond mae gorwelion Pendevig yn ehangach na Chymru'n unig a'r bwriad yw mynd a'r traddodiadol ar ei newydd wedd gyffrous allan i'r byd, gan gychwyn yng Ngwyl Ryng-Geltaidd Lorient, Llydaw, a hynny ychydig ddyddiau cyn eu perfformiad ar lwyfan Pafiliwn yr Eisteddfod.
Codi Hwyl: Llydaw S4C, 8.25pm Ar gymal olaf eu taith yn Llydaw bydd John Pierce Jones a Dilwyn Morgan yn hwylio i Concarneau neu Konk Kerne yn Llydaweg.
Roedd cynghorau unigol wedi cymryd y cam hwn eisoes - fel cyngor tref Cesson-Sevigne yn Llydaw, benderfynodd fis Ionawr na ddylai merched gael eu diffinio gan eu statws priodasol.