Llew Llaw Gyffes

(redirected from Lleu Llaw Gyffes)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Llew Llaw Gyffes

son of Gwydion and Arianrhod

References in periodicals archive ?
Math fab Mathonwy ("Math Son of Mathonwy") is a complex tale focusing on Math, a prince of northern Wales, his nephew Gwydion, and Gwydion's nephew Lleu Llaw Gyffes ("Lleu Skilled Hand"); among many other events, Gwydion's magic and duplicity lead to the death of Pryderi.
Er mwyn gwneud ei nai, Lleu Llaw Gyffes yn hapus, mae Gwydion yn creu Blodeuwedd, y ferch a wnaed o flodau'r derw, banadl ac erwain.
Yr un peth arall sy'n fy swyno i bob amser am yr erwain ydi mai hwn oedd un o'r blodau a ddefnyddiodd Math a Gwydion i greu gwraig o flodau ar gyfer Lleu Llaw Gyffes.
Yn nes ymlaen yn y chwedl mae Math a Gwydion yn penderfynu creu gwraig o flodau i Lleu Llaw Gyffes: "Ac yna y kymeryssant wy blodeu y deri, a blodeu y banadyl, a blodau yr erwein, ac o'r rei hynny, asswynaw yr un uorwyn decaf a thelediwaf a welas dyn eiroet.
It's also about Lleu Llaw Gyffes, a mythological man.