lift

(redirected from Lifft)
Also found in: Dictionary, Medical, Legal, Financial, Acronyms, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • all
  • verb
  • noun
  • phrase

Synonyms for lift

Synonyms for lift

to move (something) to a higher position

to move from a lower to a higher position

to rise up in flight

Synonyms

to disappear by or as if by rising

to take back or remove

to take (another's property) without permission

an instance of lifting or being lifted

a strong, pleasant feeling of excitement or stimulation

Synonyms for lift

the act of giving temporary assistance

the component of the aerodynamic forces acting on an airfoil that opposes gravity

the event of something being raised upward

a wave that lifts the surface of the water or ground

Synonyms

Related Words

a powered conveyance that carries skiers up a hill

a device worn in a shoe or boot to make the wearer look taller or to correct a shortened leg

Related Words

one of the layers forming the heel of a shoe or boot

lifting device consisting of a platform or cage that is raised and lowered mechanically in a vertical shaft in order to move people from one floor to another in a building

transportation of people or goods by air (especially when other means of access are unavailable)

a ride in a car

Related Words

the act of raising something

Synonyms

Related Words

take hold of something and move it to a different location

move upwards

Synonyms

Related Words

make audible

make off with belongings of others

raise or haul up with or as if with mechanical help

invigorate or heighten

raise in rank or condition

take off or away by decreasing

pay off (a mortgage)

Related Words

take without referencing from someone else's writing or speech

fly people or goods to or from places not accessible by other means

Synonyms

Related Words

take (root crops) out of the ground

Related Words

call to stop the hunt or to retire, as of hunting dogs

Related Words

rise upward, as from pressure or moisture

Related Words

put an end to

Synonyms

Related Words

remove (hair) by scalping

Related Words

remove from a seedbed or from a nursery

remove from a surface

perform cosmetic surgery on someone's face

Synonyms

Related Words

References in periodicals archive ?
Lifft Slings is believed to be the only baby sling scientifically proven to improve posture whilst carrying a baby.
Wna i byth anghofio mentro allan efo'n rycsacs i ymuno a rhes ddiddiwedd o fodwyr oedd yn gobeithio cael lifft am y de.
Gofod (S4C, 10pm) Yn ymuno ag Elen Gwynne a Gethin Evans heno bydd cyflwynydd C2 Radio Cymru, Magi Dodd yn dweud Shwmae, Shwmae a'r actores Sue Roderick yn cael lifft yn nhacsi Michael.
Bydd Harri yn mynd ar drywydd rhai o hanesion trafnidiaeth y fro o'r Cariwrs lliwgar oedd yn arfer rhoi lifft iddo'n fachgen, i'r ceir sy'n cludo'r ymwelwyr i'r penrhyn bob haf.
Mae cegin hwylus yma, lifft ar fin cael ei osod i hwyluso mynediad, ystafell i'r plant yn y cefn, a peth cyfarwydd yw gitar yn y sedd flaen.
Bydd Catherine Ayres yn dweud Shwmae, Shwmae a'r seren Holywood, Julian Lewis Jones yn cael lifft yn nhacsi Michael.
Maen nhw'n gallu seiclo, cysylltu gorsafoedd tn ar hyd y daith i drefnu lifft, mynd ar y bws, y trn neu hyd yn oed ar gefn asyn.
Cyfarfu Ifan Gwyn yn y coleg, a Nansi Richards a Thelynores Eryri wrth roi lifft iddynt, a mynd rownd Cymru yn gwneud hynny
Bydd cyflwynydd Y Clwb Rygbi, Gareth Roberts yn cael lifft yn nhacsi Michael; cawn gwrdd ag un o ffans mwyaf y gyfres gomedi C'mon Midffild ac fe fydd y gantores o Sir Benfro, Lowri Evans yn gwneud perfformiad arbennig yn nhy ei ffan fwyaf.