koppie

(redirected from Koppies)
Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for koppie

a small hill rising up from the African veld

References in periodicals archive ?
EPL 6987, known as Koppies, is one of eight tenements that the Company has applied for in the Namib desert in recent years.
The planned exploration program at Koppies involves completing geophysical and geochemical exploration to identify palaeochannels over 2km strike lengths, before drilling to confirm the channel and mineralisation.
It was in that unprepossessing place, on Colesberg Koppie, near the geographical centre of the country, where the muddy Vaal and Orange rivers flow together, that a farmworker discovered diamonds in 1871.
He spent a lot of time watering the vegetables and the patch of alfalfa he grew for Groot Boo, the milker we got after Pa had gone to the koppies to fetch Sarah too.
The area extending from Philippolis over the southern parts to Sasolburg in the far northern region (including Bloemfontein, Winburg, Kroonstad, and Koppies) mostly has growing periods for a medium season maize variety between 121 and 140 days from the 1st dekad of October to 2nd dekad of November (Figures 4 and 5).
In die eerste nag terug in haar solderkamer op die plaas tas Lea bewustelik na die sekerhede wat agter die dakvenster, in die veld, le: die koppies, bergpoele en grotte, "alles nog op hul plek" (28).
The original reads: "[...] En ek het die Karroo in bloei sien kom, / sy koppies gesalf met tiemie en roosmaryn / en dorpies soos peesknobels aan die senings van paaie, / ek het waterslote gesien, / glinsterende uitgebreide spinnedrade oor Namakwaland / met die nedersettings soos vliee daarin verstrik, / landerye katoen in die laagtes, / hoe selfs die Kalahari weer 'n groen vrugbaarheid kry--/ 'n mooi land oop, oop vir al sy mense [...]" (Ysterkoeiblues, 281-2).
en pierings sal sjlirp as die koppies tiek-tiek opgetel word
Sy sal maar moet doen soos haar tannie altyd gedoen het, en sy vat een van die pierings met die skerp rante uit die rak by die koppies. Dis 'n goedkoop een met blommetjies en so 'n goue randjie daarom.