Cape Town

(redirected from Kaapstad)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Kaapstad: Robben Island, Tafelberg
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Cape Town

port city in southwestern South Africa

References in periodicals archive ?
Die teks speel af op Oujaarsaand in Langstraat, Kaapstad.
In 1958 het hy as dokter (MB ChB) aan die Universiteit van Kaapstad gekwalifiseer.
Op 12 januari--de dag waarop ze op de heldenakker van de begraafplaats van Verwoerdburg ter ruste werd gelegd--hingen de vlaggen in de beide regeringssteden Pretoria en Kaapstad halfstok.
Haar politieke belangstelling het tydens haar studieloopbaan in Kaapstad tot aktivisme ontwikkel.
On the betting front Marienbard and Persian Punch are both bracketed with New Zealand stayer Kaapstad Way as 12-1 chances with local bookmaker Michael Eskander.
Heavy rain at the Flemington track has seen mudlark Streak forced down to 8-1 co-favourite with Caulfield Cup first and second Diatribe and Kaapstad Way.
Na 'n jaar aan die Universiteit Stellenbosch, skryf hy by die Universiteit van Kaapstad in vir die graad MB ChB, wat hy in 1942 behaal.
That matched the feat of Eight Carat, a British-bred half-sister to champion sprinter Habibti, who, after being exported to Australasia, produced Diamond Lover, Kaapstad, Marquise, Mouawad and Octagonal, and Argentinean mare Chaldee, whose Group 1 winners included Potridee, winner of the Vanity Invitational Handicap at Hollywood Park.
Hy het in 1943 in die Kaap gematrikuleer en in 1950 sy mediese opleiding aan die Universiteit van Kaapstad voltooi.
Die biografiese agtergrond van 'n verhuising vanaf Kaapstad na die veilige en rustige dorpsmilieu van Stellenbosch speel ook hierin mee.