Juniperus sabina


Also found in: Dictionary, Legal, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Juniperus sabina

procumbent or spreading juniper

Related Words

References in periodicals archive ?
THE junipers are best: the savin juniper, Juniperus sabina Tamariscifolia is especially flat, while the dwarf juniper, Juniperus communis Hornibookii, runs along the ground first, building up a little later.
Savin juniper Juniperus sabina is a vase shaped ever-green of 0.
All of the following should make good ground cover - Juniperus sabina tamariscifolia, Juniperus Green Carpet', 'Blue Carpet, Sulphur Spray, Depressa Aurea, and J.
A'r rhywogaeth Juniperus sabina, oedd yn cael ei adnabod ar lafar fel y 'savin' oedd y ferywen oedd yn cael ei defnyddio yma