Inachis io


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Inachis io: peacock butterfly
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Inachis io

European butterfly having reddish-brown wings each marked with a purple eyespot

References in periodicals archive ?
Yr iar fach amryliw neu'r trilliw bach (Aglais urticae; Small Tortoiseshell) oedd hi ac mae hon a'r peunog neu'r mantell paun (Inachis io; Peacock) yn rhai sy'n dod i mewn i'n tai i dreulio'r gaeaf.
Y cyntaf welais i oedd y peunog (Inachis io) ac mi welais i hi ddechrau mis Ebrill, ar ddiwrnod digon gwyntog.
Diolch i Morwena Williams, Pentraeth am anfon llun hyfryd o'r peunog neu'r fantell paun (Inachis io; Peacock) yn bwydo ar ddant y llew.
Yn sydyn reit, roeddem ni mewn llecyn agored unwaith eto, ac roedd y peunog (Inachis io) yn ein dilyn gan hedfan o flodyn i flodyn yn yr haul.