Inachis


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Related to Inachis: peacock butterfly, Inachis io
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Inachis

References in periodicals archive ?
davidii include the Peacock butterfly (Inachis io), the Marbled white butterfly (Melanargia galathea), the Eastern comma butterfly (Polygonia comma), the Monarch butterfly (Danaus plexippus) and several Swallowtail butterflies, including the Common, Eastern tiger and Spicebrush butterflies (Papilio machaon, P.
This phenomenon was also observed for other insect species, such as Aglais urticae L., Inachis io L., Polygonia c-album L., and Vanessa atalanta L.
Roedd llygad Ebrill yn drwch dan draed ac mi welais l|yn byw cynta'r tymor - y peunog (Inachis io; peacock) yn hedfan yn ysgafn cyn glanio mewn mwd cynnes yn llygad yr haul.
Yr iar fach amryliw neu'r trilliw bach (Aglais urticae; Small Tortoiseshell) oedd hi ac mae hon a'r peunog neu'r mantell paun (Inachis io; Peacock) yn rhai sy'n dod i mewn i'n tai i dreulio'r gaeaf.
Do Peacock butterflies (Inachis io L.) detect and prefer nectar amino acids and other nitrogenous compounds?
Y cyntaf welais i oedd y peunog (Inachis io) ac mi welais i hi ddechrau mis Ebrill, ar ddiwrnod digon gwyntog.
Diolch i Morwena Williams, Pentraeth am anfon llun hyfryd o'r peunog neu'r fantell paun (Inachis io; Peacock) yn bwydo ar ddant y llew.