Hyssopus officinalis


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Hyssopus officinalis

a European mint with aromatic and pungent leaves used in perfumery and as a seasoning in cookery

References in periodicals archive ?
Histo-anatomy and in vitro morphogenesis in Hyssopus officinalis L.
A'r feddyginiaeth oedd: "Cais ddyrnaid o rosmari, a dyrnaid o isob Hyssopus officinalis, 'hyssop' a dyrnaid o'r geidwad saets, a dyrnaid o'r chwerwyn Gwynn, a dyrnaid o ffunel cochon red fennel, a'u pwyo'n dda, a'u berwi mewn galwyn o freci du cadarn a wneler o frag haidd, ai roi mewn llestr pridd i gadw, ai gauadu'n dda, ai ado yno dri diwrnod, ag yna Cymmer dair diod bob bore'n wag, ag yn ddiwetha'r nos, ai dwymo yn gwres gwaed, ag yna cymmer werth ceiniog o'r claw, a gwerth ceiniog o saffar, a gwerth ceiniog o'r canel, au pwyo ynghyd oll mewn mortyr yn bylor man, a bwrw peth o'r pylor hwnnw ar wyneb y ddiod, a gwna felly hyd y parhao y ddiod wrth ei hyfed, a da yw yn wir, ag ef a brofwyd, a da hefyd rhag pob gwynnygwst yng nghorph dyn; profedig yw.
The aim of this study was to assess the antifungal activity of Hyssopus officinalis, Cuminum cyminum, Thymus vulgaris and cones of cupressus arizonica essential oils against Aspergillus flavus.
Air dried aerial parts of Hyssopus officinalis, Cuminum cyminum, Thymus vulgaris and cones of cupressus arizonica were hydrodistilled for 3 h using a Clevenger-type apparatus.