Hyssopus officinalis


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Hyssopus officinalis

a European mint with aromatic and pungent leaves used in perfumery and as a seasoning in cookery

References in periodicals archive ?
Hyssopus officinalis is a European native and has very slender, small, dark green leaves and blue, pink, or white flowers.
Effect of Salinity and Temperature Interaction on Germination of Hyssop (Hyssopus officinalis).
Histo-anatomy and in vitro morphogenesis in Hyssopus officinalis L.
A'r feddyginiaeth oedd: "Cais ddyrnaid o rosmari, a dyrnaid o isob Hyssopus officinalis, 'hyssop' a dyrnaid o'r geidwad saets, a dyrnaid o'r chwerwyn Gwynn, a dyrnaid o ffunel cochon red fennel, a'u pwyo'n dda, a'u berwi mewn galwyn o freci du cadarn a wneler o frag haidd, ai roi mewn llestr pridd i gadw, ai gauadu'n dda, ai ado yno dri diwrnod, ag yna Cymmer dair diod bob bore'n wag, ag yn ddiwetha'r nos, ai dwymo yn gwres gwaed, ag yna cymmer werth ceiniog o'r claw, a gwerth ceiniog o saffar, a gwerth ceiniog o'r canel, au pwyo ynghyd oll mewn mortyr yn bylor man, a bwrw peth o'r pylor hwnnw ar wyneb y ddiod, a gwna felly hyd y parhao y ddiod wrth ei hyfed, a da yw yn wir, ag ef a brofwyd, a da hefyd rhag pob gwynnygwst yng nghorph dyn; profedig yw."