Hyssopus


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Hyssopus

References in periodicals archive ?
Hyssopus officinalis is a European native and has very slender, small, dark green leaves and blue, pink, or white flowers.
Effect of Salinity and Temperature Interaction on Germination of Hyssop (Hyssopus officinalis).
John's wort (Hypericum perforatum) Anti-carcinogen * Dyer's woad (Isatis tinctoria) Circulatory stimulant * Ginger (Zingiber officinale) * Ginkgo {Ginkgo biloba) Depurative * Garlic (Allium sativum) * Grapefruit seed (Citrus x paradisi) Diaphoretic * Boxwood {Buxus sempervirens) Digestive carminative * Peppermint (Mentha x piperita) Expectorant * Hyssop (Hyssopus officinalis) Hepatoprotective * Greater celandine {Chelidonium majus) * Liquorice {Glycyrrhiza glabra)* * Milk thistle (Silybum marianum) * Also denotes anti-viral activity.
TOMA, I.; TOMA, C.; GHIORGHITA, G Histoanatomy and in vitro morphogenesis in Hyssopus officinalis L.
Buena parte de las muestras estudiadas contaba solo con identificacion a nivel de familia o bien con la identificacion generica que fue dada por los botanicos de la expedicion, la cual en muchos casos hacia solo referencia a generos subcosmopolitas o a otros cuya distribucion se restringe hoy al viejo Mundo (Bystropogon L'Her., Dracocephalum L., Hyssopus L., Horminum L., Leonurus L., Mentha L., Phlomis L., Sideritis L.
Many other plants have shown promise against mosquitoes, and among them are yarrow (Achillea millfolium), sweet Annie (Artemisia annua), hyssop (Hyssopus officinalis), German chamomile (Matricaria recutita), bog myrtle (Myrica gale), lantana, marsh tea (Ledum palustre), sassafras and sandalwood.
While the Chakma TMPs use Adhatoda zeylanica for coughs and mucus, a typical Ayurvedic formulation for treatment of the same disorders (like Trade name: Koflet, manufactured by Himalaya Herbal Healthcare, India) uses Mel depuratum along with Commiphora wightii, Vitis vinifera, Ocimum sanctum, Hyssopus officinalis, Tinospora cordifolia, Adhatoda zeylanica, Myristica fragrans, Glycyrrhiza glabra, Onosma bracteatum, Viola odorata, Phyllanthus emblica, Terminalia belerica, Terminalia chebula, Zingiber officinale, Capsicum frutescens, Piper nigrum, Embelica ribes, Solanum xanthocarpum, Cinnamomum cassia and ammonium chloride.
Although, differences on nutrient conversion show that the size of the offspring increased with the size of the host, as observed for Hyssopus pallidus (Askew, 1964) (Hymenoptera: Eulophidae) with larvae of Cydia molesta (Busck, 1916) and C.
Inula helenium 30 mL Scutellaria baicalensis 40 mL Hyssopus off.
A'r feddyginiaeth oedd: "Cais ddyrnaid o rosmari, a dyrnaid o isob Hyssopus officinalis, 'hyssop' a dyrnaid o'r geidwad saets, a dyrnaid o'r chwerwyn Gwynn, a dyrnaid o ffunel cochon red fennel, a'u pwyo'n dda, a'u berwi mewn galwyn o freci du cadarn a wneler o frag haidd, ai roi mewn llestr pridd i gadw, ai gauadu'n dda, ai ado yno dri diwrnod, ag yna Cymmer dair diod bob bore'n wag, ag yn ddiwetha'r nos, ai dwymo yn gwres gwaed, ag yna cymmer werth ceiniog o'r claw, a gwerth ceiniog o saffar, a gwerth ceiniog o'r canel, au pwyo ynghyd oll mewn mortyr yn bylor man, a bwrw peth o'r pylor hwnnw ar wyneb y ddiod, a gwna felly hyd y parhao y ddiod wrth ei hyfed, a da yw yn wir, ag ef a brofwyd, a da hefyd rhag pob gwynnygwst yng nghorph dyn; profedig yw."