Hyssopus


Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Hyssopus

References in periodicals archive ?
Some aromatic plants appear to be a good choice for phytoremediation, such as Hyssopus officinalis L.
Although, differences on nutrient conversion show that the size of the offspring increased with the size of the host, as observed for Hyssopus pallidus (Askew, 1964) (Hymenoptera: Eulophidae) with larvae of Cydia molesta (Busck, 1916) and C.
Inula helenium 30 mL Scutellaria baicalensis 40 mL Hyssopus off.
There are ten genera within the group of taxa studied in which the formation of a mucilaginous mass due to moistening has not been observed (Agastache, Ballota, Leonurus, Leonotis, Hyssopus, Lavandula, Mentha, Origanum, Satureja and Sideritis), partially agreeing with the consulted literature (Grubert 1974, Ryding 1992a, Budantsev & Lobova 1997, Ryding 2001, Martin-Mosquero et al.
A'r feddyginiaeth oedd: "Cais ddyrnaid o rosmari, a dyrnaid o isob Hyssopus officinalis, 'hyssop' a dyrnaid o'r geidwad saets, a dyrnaid o'r chwerwyn Gwynn, a dyrnaid o ffunel cochon red fennel, a'u pwyo'n dda, a'u berwi mewn galwyn o freci du cadarn a wneler o frag haidd, ai roi mewn llestr pridd i gadw, ai gauadu'n dda, ai ado yno dri diwrnod, ag yna Cymmer dair diod bob bore'n wag, ag yn ddiwetha'r nos, ai dwymo yn gwres gwaed, ag yna cymmer werth ceiniog o'r claw, a gwerth ceiniog o saffar, a gwerth ceiniog o'r canel, au pwyo ynghyd oll mewn mortyr yn bylor man, a bwrw peth o'r pylor hwnnw ar wyneb y ddiod, a gwna felly hyd y parhao y ddiod wrth ei hyfed, a da yw yn wir, ag ef a brofwyd, a da hefyd rhag pob gwynnygwst yng nghorph dyn; profedig yw.
Rosamarinic acid and related phenolics in transformed root culture of Hyssopus officinalis.
If you want shrubs or shrubby plants try Artemisia, Hyssopus, bay, Lippia, myrtle, perovskia, rosemary, sage, salvia, santolina (cotton lavender) and thyme.