Eupatorium cannabinum

(redirected from Hemp-agrimony)
Also found in: Dictionary.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Eupatorium cannabinum

coarse European herb with palmately divided leaves and clusters of small reddish-purple flower heads

References in periodicals archive ?
Yma hefyd roedd yr erwain a chwyn Joe Pye, neu'r byddon chwerw (Eupatorium canabinum; hemp-agrimony) i roi ei enw cywir iddo, yn tyfu - arwydd sicr ei fod yn fan gwlyb.