Wales

(redirected from Gymru)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Wales

Cymru

Synonyms

Synonyms for Wales

References in periodicals archive ?
Daw bywyd arall Daws fel bardd i'r amlwg mewn traciau fel River Song, sy'n teimlo fel llythyr cariad i Gymru. Mae trac arall, am Dwr Grenfell yn Llundain (nid nepell o'r fan lle cafodd Daws ei fagu), yn fyr ond yn ingol iawn.
Yn ogystal a dod a ni'n agos at fywyd gwyllt, mae'r gyfres yn frith o olygfeydd hyfryd o Gymru o'r awyr.
Tesco stores in Wales will be stocking Jones O Gymru's new 150g bags in three flavours.
Can i Gymru will be broadcast on S4C on March 1 at 7.30pm.
Felly beth am chwarae'r gem o gamu o'n byd ni heddiw i Gymru ymhen 50 mlynedd?
The presenters of Can i Gymru this year are Sarra Elgan and Rhydian Bowen Phillips.
"RWY'N teimlo'n falch iawn o wedi bod yn rhan o'r Can i Gymru gyntaf 50 mlynedd yn ol.
'The '100 Welsh Heroes' poll has captured the imagination of the nation and Cen i Gymru has become the S4C St David's Day event.
Gweithiodd fel meddyg teulu yng nghanol dinas Nottingham, cyn dychwelyd nol i Gymru dair blynedd yn ol i weithio ym Mlaenau Ffestiniog.
Meanwhile in Wales, something very exciting indeed was happening -the first ever Can i Gymru was broadcast.
SINGER Gai Toms is planning to develop his Gwynedd recording studio after winning S4C's Song for Wales Cn i Gymru contest.
More young composers and performers are competing in S4C's annual Cen i Gymru (A Song for Wales) competition this year than ever before.
Ar yr un pryd - yma yng Nghymru fach roedd rhywbeth cyffrous iawn yn digwydd am y tro cyntaf erioed, sef cystadleuaeth Can i Gymru.
DWI'N meddwl mai yn Y Sioe Fawr yn Llanelwedd llynedd y dechreuodd y ffrae am roi'r Ddraig Goch a/neu jac yr undeb ar fwyd o Gymru. Roedd nifer fawr o bobl yn wyllt gacwn am fod llawer o gynnyrch y Neuadd Fwyd yn cael ei hysbysebu gyda slogan 'Food is Great' a label jac yr undeb - oherwydd mai gweinidogion yn San Steffan oedd yn noddi'r Neuadd Fwyd.
C--n i Gymru (S4C, 7.30pm & 10.05pm) Heno ar S4C, bydd cyfansoddwyr adnabyddus a rhai wynebau newydd yn brwydro am deitl C--n i Gymru 2012, gwobr ariannol arbennig a chyfle i gynrychioli Cymru yn yr Wyl Ban Geltaidd.