Estonia

(redirected from Estija)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Related to Estija: Estonie, Estonija, Igaunija, Lenkija
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Estonia

a republic in northeastern Europe on the Baltic Sea

References in periodicals archive ?
Optimizavimo kryptis max max Danija 43,0 41,6 Estija 39,1 51,3 Jungtine Karalyste 47,1 43,1 Latvija 37,2 57,4 Lietuva 48,6 56,4 Norvegija 47,6 42,4 Pranc?
Vidutinis migracijos saldo, tenkantis 1000-iui gyventoju, Europos Sajungos salyse 1998-2013 metu laikotarpiu (sudaryta straipsnio autoriu, remiantis Eurostat duomenimis) Liuksemburgas 12,7 Kipras 10,3 Ispanija 8,4 Italija 6,0 Airija 5,4 Belgija 4,4 Svedija 4,2 Austrija 3,9 Malta 3,8 Jungtine Karalyste 3,5 Slovenija 2,5 Europos Sajunga (28) 2,5 Danija 2,4 Suomija 1,9 Vokietija 1,9 Prancuzija 1,8 Portugalija 1,8 Cekijos Respublika 1,8 Vengrija 1,4 Nyderlandai 1,3 Graikija 1,1 Kroatija 0,0 Slovakija -0,2 Lenkija -0,4 Estija -1,0 Bulgarija -2,3 Rumunija -5,5 Latvija -7,1 Lietuva -8,7 Note: Table made from bar graph.
Kaip ir Estija, Latvija prisistato liberalia salimi, sukurusia palankia aplinka verslui ir noriai priimancia uzsienio kapitala.
Karalyste, Kipras Pietietiskas Ispanija, Italija, Portugalija, Graikija, Malta Vidurio ir Rytu Europos Estija, Lietuva, Latvija, Lenkija, Rumunija, Bulgarija, Slovakija Table 3.
ES (27) 34 Belgija 31 Bulgarija 5 Cekija 16 Danija 57 Vokietija 54 Estija 16 Airija 34 Graikija 13 Ispanija 19 Prancuzija 40 Italija 10 Kipras 16 Latvija 10 Lietuva 11 Liuksembergas 52 Vengrija 13 Malta 35 Nyderlandai 53 Austrija 35 Lenkija 20 Portugalija 10 Rumunija 4 Slovenija 20 Slovakija 23 Suomija 45 Svedija 53 Jungtine Karalyste 64 Note: Table made from bar graph.
sudaryta autores remiantis OECD, EUROSTAT DUOMENU bazese esancialais duomineimis) JAV 32,2 Kanada 59 Anglija 24,5 Malta 22,3 Islandija 20,1 Liuksemburgas 20 Lietuva 19,7 Vengrija 18,8 Graikija 18,1 Estija 18 Cekija 17,1 Latvija 16,9 Slovakija 16,9 Slovenija 16,4 Suomija 15,7 Kipras 15,6 ES vidurkis Portugalija 15,4 Turkija 15,2 Ispanija 14,9 Belgija 13,8 Vokeitija 13,6 Lenkija 12,5 Austrija 12,4 Bulgarija 11,5 Danija 11,4 Prancuzija 11,2 Olandija 11,1 Sveidja 10,2 Norvegija 10 Italija 9,9 Sveicarija 8,1 Rumunija 7,9 Note: Table made from bar graph Fig.
Pasirinktos salys: Lietuva, Cekija, Estija, Latvija, Lenkija, Slovakija, Slovenija, Vengrija, Rumunija ir Bulgarija.
Pagal si rodikli pirmaujancios valstybes yra Italija, Portugalija, Rumunija, Bulgarija, Estija, Graikija.
Subjects, which are lacked by students Disciplinos Lietuva Latvija Estija Derybu praktika 69,77% 11,54% 42,11% Verslo etika 23,26% 21,15% 42,11% Kalbejimo praktika 16,28% 34,62% 28,95% Elgesio manieros 9,30% 7,69% 5,26% 2 lentele.