Edinburgh

(redirected from Eidyn)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Edinburgh

the capital of Scotland

Related Words

References in periodicals archive ?
Din Eidyn (Edinburgh) was captured by the Northumbrians in 638; cf.
"Mae'r gerdd yn dweud sut y bu i Mynyddog Mwynfawr, tywysog y Gododdin, gasglu rhyfelwyr o nifer o deyrnasoedd ac, am flwyddyn gyfan rhoddodd fwyd a diod, yn wir llawer o ddiod, iddynt yn ei neuaddau yn Din Eidyn a oedd yn agos at lle mae Caeredin yn sefyll heddiw.
Almost 500 years after Hadrian's Wall was built, Aneirin composed the classic alliterative, strict metre Welsh poem "Y Gododdin" (the medieval book is in Cardiff Central Library) in the kingdom of Mynyddog Mwynfawr around Din Eidyn, now Edinburgh.
Even the Scottish capital's name, Edinburgh, is an anglicised version of the Welsh name din Eidyn - fort of Eidyn.