Edinburgh

(redirected from Din Eidyn)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Edinburgh

the capital of Scotland

Related Words

References in periodicals archive ?
Mae'r gerdd yn dweud sut y bu i Mynyddog Mwynfawr, tywysog y Gododdin, gasglu rhyfelwyr o nifer o deyrnasoedd ac, am flwyddyn gyfan rhoddodd fwyd a diod, yn wir llawer o ddiod, iddynt yn ei neuaddau yn Din Eidyn a oedd yn agos at lle mae Caeredin yn sefyll heddiw.
Even the Scottish capital's name, Edinburgh, is an anglicised version of the Welsh name din Eidyn - fort of Eidyn.
In Din Eidyn (now Edinburgh) circa 600AD, Owain Foel (Owain The Bald) was the Welsh speaking king of Strathclyde until 1086.