Cymry


Also found in: Dictionary, Wikipedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cymry

a native or resident of Wales

References in periodicals archive ?
Roedd yr helyw o'r Cymry yn eu hanwybyddu am hyn, ond ymdrechodd i ddysgu Cymraeg iddynt.
Doedd e ddim yn le i'r gwangalon, ac mi ddychwelodd y rhan fwya o'r Cymry aeth draw yno i sefydlu'r gweithfeydd dur o fewn blwyddyn.
Mae llyfr newydd o lythyrau rhwng y Cymry alltud a'u teuluoedd yng Nghymru, yn tanlinellu hynny i'r dim.
What statistics do not show however is what a resilient bunch of people the Cymry are and absolute warriors to the core when it comes to the defence of the only thing that defines them - their language - despite having struggled through huge injustices of the past which include the "Welsh Not" era which had a damaging effect on how the Cymry perceived themselves to be - second class citizens in their own country - hence promoting parents to abandon their duty for want of a better phrase to pass the language on to the next generation.
WRU National Bowl fifth round (12 January): Aberaeron v Usk, Clwb Rygbi Cymry Caerdydd v Tylorstown, Dolgellau v Bridgend Sports, Llanhilleth v Abergavenny, Nantgaredig v Blaina, Pentyrch v Penygraig, RTB Ebbw Vale v Pontyclun, St Albans v Oakdale.
Ond nid yw'r bobl leol wedi anghofio'r Cymry na'r milwyr eraill fu'n brwydro yn yr ardal.
But history isn't the only concern of Cymry Colombia.
The irony behind this statement is that the very people who speak the two tongues in this country of ours are the Cymry themselves and not the Welsh and so to accuse me of being disrespectful to the 88% because I speak their language as well as my own is nothing short of a cheap shot to say the least.
Symuda'r Cymry o'r tir mawr gan wladychu ynys fechan ar afon Ohio yn 1851 - afallon Gymreig, gyda chartrefi clyd, ysgol a chapel, cymdeithas lle mae Anghydffurfiaeth yn teyrnasu a'r iaith Gymraeg yn ben.
CR Cymry Caerdydd edged past Fleur de Lys 19-3 in the first round while Sully Sports were handed a walkover against the University of South Wales.
Cymry''r Titanic (S4C, 8.25pm) Mae'n 100 mlynedd ers i long y Titanic daro mynydd rhew a suddo ar ei siwrnai o Southampton i Efrog Newydd.
"Gan fy mod i wedi gwneud llawer o ymchwil yn y maes, mae cymaint o hanes Cymry America ar flaenau 'mysedd, ac roedd yn wych cael defnyddio ffuglen i drin y pwnc."
Rhyfedd oedd gweld sut yr oedd rhaid i Gymry gyfiawnhau eu hunain wrth wynebu mor o ragfarn gan Saeson oedd yn brolio cymaint wnaethon nhw anwesu'r Cymry ddwy flynedd yn ol.
Mae'r Cymry wedi cael ambell i lwyddiant cofiadwy dros y blynyddoedd, ac chawn glywed am y rheiny yn ogystal 'r athletwyr byd-enwog ddaeth yn enwau cyfarwydd am flynyddoedd yn dilyn eu llwyddiant - Cassius Clay (Muhammad Ali yn ddiweddarach), Carl Lewis, Daley Thompson, Mark Spitz, Olga Korbutt, Merlene Ottey neu'r anhygoel Michael Johnson.
What we do have, however, is Cymraeg, which is spoken by people who regard themselves as Cymry living in a land called Cymru.