Cymru


Also found in: Dictionary, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to Cymru: Cymru am byth
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cymru

References in periodicals archive ?
Mae'r ddawns wedi'i chreu a'i choreograffu gan Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru, Fearghus O Conchuir, a ddywedodd fod "Rygbi - Annwyl i mi yn cysylltu dawns ag angerdd Cymru dros natur gorfforol, barddoniaeth ac emosiwn rygbi.
"We do hope you can find the time to join us for light refreshments and a chat, or drop into one of our events or seminars, over the course of the four days," said NFU Cymru director John Mercer.
@andrewjarvis Just completed a 92.55 mi bike - Etape Cymru: official time 6:16:26, well inside target @higgis Etape Cymru was awesome.
"The acquisition of Cymru Metals Recycling expands Sims' presence into West Wales and strengthens our position as a leading U.K.
This forum enables older people to be fully involved in our work and ensures that the strategic direction of Age Cymru is directly informed and influenced by older people.
As a result of its recent campaign before Christmas, Ensemble Cymru was able to raise PS25,000.
Heddiw, mae Tata Steel yn cyflogi bron i 260 o brentisiaid ledled Cymru.
Y rhwyfo dan do, yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, ydi cystadleuaeth gynta'r penwythnos, gan ddechrau yn syth wedi'r seremoni agoriadol yn Neuadd Dewi Sant.
Alternatively, please contact the NFU Cymru office on 01982 554200 or email nfu.cymru@nfu.org.uk.
Yn ogystal, bydd Clwb Rygbiyn darlledu'r gem rhwng Cymru Dan 20 a Lloegr Dan 20 am 6.50 ar nos Wener 22 Chwefror, a'r gem rhwng Menywod Cymru a Menywod Lloegr am 12.15 ar ddydd Sul 24 Chwefror.
Prostate Cymru's Cardiff headquarters was given equipment by RPS Technology, based in Cwmbran.
I WAS watching the 6pm news on BBC1 a day or two ago, and just before 7pm a Plaid Cymru political broadcast came on which I watched.
Mae David Roberts, sy'n 50 oed ac yn dad i ddau o blant, wedi cael ei ddewis i fod yn un o 5 arweinydd y gyfres S4C, FFIT Cymru. Yn ei swydd fel dirprwy pennaeth Ysgol Gynradd Heol y Celyn, mae taith David yn y gyfres wedi ysgogi'r plant ac athrawon i ddechrau clwb gymnasteg a chlwb hyfforddi circuit, yn ogystal a chynnal FFIT Cymru Fridays, lle mae holl blant yr ysgol yn cerdded milltir bob dydd Gwener.
HAVING followed the five FFIT Cymru leaders on every step of their transformational journeys back in the spring, there will be a chance to catch up with them again, six months on, in a special programme.
Former Plaid Cymru Deputy First Minister Ieuan Wyn Jones is tipped to take Anglesey from Labour.