Newport

(redirected from Casnewydd)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Newport

a port city in southeastern Wales

Related Words

a resort city in southeastern Rhode Island

References in periodicals archive ?
12pm, Under-15s final: Gwendraeth Valley Raiders v St Joseph's Casnewydd Saints.
Yn y pen draw, y nod yw helpu i sicrhau bod gan Gyngor Dinas Casnewydd well cyfradd ailgylchu.
Nid dadlau fod yr Anhrefn yn allweddol i unrhywbeth o gwbl, ond mae lle i gredu fod ieuenctid Casnewydd wedi cymeryd mwy o sylw o'n caneuon protest gwrth-Thatcher ar ddiwedd yr 80au na wnaeth unrhywun o 'Sgubs' na unrhyw stad tai arall Gymraeg.
Rhan o'r gerddi Yn Nhyy Tredegar, Casnewydd, ac isod, un o'r gwirfoddolwyr yn gofalu am y tiwlips.
UNDY Primary School have been crowned Gateway Challenge Trophy champions after defeating Ysgol Gymraeg Casnewydd by four tries to two in the competition's Grand Final played immediately after Newport's last match of the season against Bridgend.
Eleni rydyn ni newydd fod yn dathlu buddugoliaeth Casnewydd bron union hanner can mlynedd yn ol, a oedd yn fwy o gamp ac yn erbyn Crysau Duon llawer cryfach yn ol Steve Lewis, awdur All Black and Amber.
Efallai mai Paul Flynn, Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd oedd un o'r rhai a fethodd fwyaf i bwyso a mesur cryfder teimladau ei etholwyr wrth ddatgan fod digon o gofebion eraill yng Nghasnewydd i gofio am y Siartwyr er ei fod yn cydnabod fod chwalu murlun Kenneth Budd yn 'golled'.
Hefyd, cawn hanes y gm fawr o Gynghrair y Blue Square lle''r oedd Wrecsam yn croesawu Casnewydd i'r Cae Ras.
In other matches, Casnewydd whipped Cathedral 105-58 and Taff Ely edged home against Uskmouth 83-81.
org (yn trydar @ gwebethlehem) CASNEWYDD -Mynydd Seion am 10.
Y Gem Uwch Gynghrair Dan 18 rhwng Coleg Penybont ac Ysgol Uwchradd Casnewydd fydd yn hawlio'r sylw yn rhaglen gyntaf y gyfres Rygbi Pawb.
In the east section, defending champions Bute continued on course for back-to-back triumphs as they hammered Casnewydd 145-45 and collected a maximum 14 points in the process.
30pm Y gem rhwng Coleg Penybont ac Ysgol Uwchradd Casnewydd o'r Cynghrair Dan 18 bydd y brif gem dan sylw heno a bydd yr ornest hon hefyd i'w gweld yn fyw ar wefan S4C am 2.
15pm) Mae'r gystadleuaeth Eingl Gymreig, Cwpan LV, yn dychwelyd i S4C heno -gyda gem fyw o Rodney Parade, Casnewydd.
Tomorrow the team championship resumes after its mid winter break and there are several fascinating duels, with Casnewydd taking on Bute and Trecenydd playing Uskmouth.