Newport

(redirected from Casnewydd)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Newport

a port city in southeastern Wales

Related Words

a resort city in southeastern Rhode Island

References in periodicals archive ?
Y rhedwr ras ultra, Lowri Morgan fydd yn ein tywys wrth iddi arddangos holl uchafbwyntiau'r marathon, gyda Gareth Roberts yn sylwebu ar y ras yn rhaglen Marathon Casnewydd 2019 fydd i'w gweld ar S4C nos Lun am 9yh.
12pm, Under-15s final: Gwendraeth Valley Raiders v St Joseph's Casnewydd Saints.
Nid dadlau fod yr Anhrefn yn allweddol i unrhywbeth o gwbl, ond mae lle i gredu fod ieuenctid Casnewydd wedi cymeryd mwy o sylw o'n caneuon protest gwrth-Thatcher ar ddiwedd yr 80au na wnaeth unrhywun o 'Sgubs' na unrhyw stad tai arall Gymraeg.
Yn dawel yng nghwmni ei deulu yn Ysbytu Brenhinol Casnewydd o Gwrt Capel, Casnewydd yn 90 oed.
Doeddwn i ddim yn hollol siwr lle roedd o hyd yn oed heblaw mai rywle yng nghyffiniau Casnewydd. Syndod arall oedd darganfod pa mor agos i'r M4 mae o mewn gwirionedd ac eto mae'n cynnig hafan o dawelwch o swn rhuthr y byd modern.
Hefyd, cawn hanes y gm fawr o Gynghrair y Blue Square lle''r oedd Wrecsam yn croesawu Casnewydd i'r Cae Ras.
UNDY Primary School have been crowned Gateway Challenge Trophy champions after defeating Ysgol Gymraeg Casnewydd by four tries to two in the competition's Grand Final played immediately after Newport's last match of the season against Bridgend.
Bydd gic gyntaf y Plat rhwng Nant Conwy a Brynmawr am 3.15pm a rownd derfynol y Cwpan rhwng Casnewydd a Merthyr am 5.35pm.
Yr ysgolion sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ydy: Ysgol Ifor Hael, Casnewydd; Ysgol Gymuned Bryngwran, Ynys Mon; Ysgol Bro Banw, Rhydaman; Ysgol Babanod Llanfairfechan, Conwy; Ysgol Griffith Jones, Caerfyrddin; Ysgol y Wern, Caerdydd; Ysgol y Graig, Llangefni; Ysgol Cynwyd Sant, Maesteg; Ysgol y Llys, Sir Ddinbych; Ysgol y Bedol, Garnant.
Rygbi: Caerwrangon v Casnewydd (S4C, 12.50pm) Bydd cyfle i fwynhau gwledd o rygbi ar S4C heddiw gan gynnwys gem fyw o gystadleuaeth Cwpan Prydain ac Iwerddon.
In other matches, Casnewydd whipped Cathedral 105-58 and Taff Ely edged home against Uskmouth 83-81.
Sgorio: Met Caerdydd v Caerfyrddin S4C, 12.30pm Cwpan FA: Casnewydd v Walsall S4C, 5pm Bydd gwledd o bel-droed y prynhawn yma ar S4C gan ddechrau amser cinio wrth i Met Caerdydd herio Caerfyrddin yn Uwch Gynghrair Cymru JD.
Efallai mai Paul Flynn, Aelod Seneddol Gorllewin Casnewydd oedd un o'r rhai a fethodd fwyaf i bwyso a mesur cryfder teimladau ei etholwyr wrth ddatgan fod digon o gofebion eraill yng Nghasnewydd i gofio am y Siartwyr er ei fod yn cydnabod fod chwalu murlun Kenneth Budd yn 'golled'.
Rygbi: Cwpan LV: Dreigiau v Caerloyw (S4C, 7.15pm) Mae'r gystadleuaeth Eingl Gymreig, Cwpan LV, yn dychwelyd i S4C heno -gyda gem fyw o Rodney Parade, Casnewydd.
In the east section, defending champions Bute continued on course for back-to-back triumphs as they hammered Casnewydd 145-45 and collected a maximum 14 points in the process.