Carlina vulgaris


Also found in: Dictionary, Medical, Wikipedia.
Related to Carlina vulgaris: Carlina acaulis
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Carlina vulgaris

Eurasian thistle growing in sand dunes and dry chalky soils

References in periodicals archive ?
Caption: Figure 1: Coordinates of origin sites and exemplary photos of the investigated Carlina vulgaris L.
Mae'r planhigion sy'n tyfu yma, rhai fel ysgallen Siarl (Carlina vulgaris; carline thistle) a'r rhwyddlwyn pigfain (Veronica spicata; spiked speedwell) yn hoffi amodau'r garreg galch - ychydig iawn o nitrogen a llawer o galch.
Ar ochr y llwybr roedd ysgallen Siarl (Carlina vulgaris; carline thistle) yn tyfu sy'n awgrymu mai tir calch sy'n y fan hon gan mai ar dir calch, sych y gwelwch chi'r ysgallen yma.