Cambridge

(redirected from Caergrawnt)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cambridge

a university in England

Related Words

a city in eastern England on the River Cam

References in periodicals archive ?
Callum Jones, Un o'r rhai nesaf at y gorau yng nghystadleuaeth Myfyriwr y Flwyddyn, CAPC, 2014 Dw i newydd orffen fy arholiadau a'm blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caergrawnt yn astudio gwyddorau naturiol, yn benodol ffiseg, cemeg a deunyddiau.
Ar ddechrau'r rhyfel ymunodd a'r RWF, a chael ei hyfforddi i fod yn swyddog yn Sandhurst a Phrifysgol Caergrawnt.
Mae'n awdur gweithiau arobryn ar hanes Cymru, crefydd a llenyddiaeth; ei gyhoeddiad diweddaraf yw hanes cynhwysfawr o Gymru, a gyhoeddwyd gan Wasg Prifysgol Caergrawnt. Ef hefyd yw golygydd Cof Cenedl, casgliad blynyddol o draethodau hanesyddol.
Gadawodd y ddau ar ol llwyddiant yn yr ysgol am brifysgol Caergrawnt.
Enillodd ysgoloriaeth a graddio ymhellach yng Ngholeg Westminster, Caergrawnt ac enillodd wobr i dreulio tri mis mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus yn America.
CWPAN FA: Caergrawnt v Wrecsam S4C, 7.35pm Fe fydd S4C yn darlledu'r gm rownd gyntaf yng Nghwpan yr FA rhwng Cambridge United a Wrecsam yn fyw heno o'r Abbey Stadium, gyda'r gic gyntaf am 7.45pm.
Ond problem anferthol i mi oedd trio gwylio rhaglen ar BBC 4 o w yl Werin Caergrawnt yr wythnos dwetha.
April Bu'n dysgu yn yr Adran Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt am 12 mlynedd, lle'r oedd hefyd yn Gymrawd yng Ngholeg Selwyn, a bu'n Athro Iaith ac Ieithyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Sheffield o 2000 tan 2004.
Ym 1995 enillodd ysgoloriaeth gorawl i fynd i astudio yng Ngholeg Clare, Caergrawnt gan raddio gyda Dosbarth Cyntaf ym 1998.
Bu Huw Williams, sy'n wreiddiol o Abertawe, yn Ysgolor Organ yng Ngholeg Crist, Caergrawnt cyn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn yr Iseldiroedd.
Mae gan Elin hefyd radd dosbarth cyntaf o Goleg Clare Caergrawnt mewn astudiaethau Eingl-Sacson, Norseg a Cheltaidd a'i phwnc arbenigol yw Pedair Cainc y Mabinogi.
MAE athrawes wyddoniaeth o Bowys wedi cwblhau cymrodoriaeth athro ysgol mawreddog ym Mhrifysgol Caergrawnt, a dysgu o lygad y ffynnon bod gwyddoniaeth yn symud yn ei flaen ar gyflymdra digynsail.
SIR - So David W Evans of Caergrawnt is confused by the use of the Welsh road signs in Wales?
I hope that Mr Evans gains a little more self-confidence before he next leaves his beloved Caergrawnt, Lloegr (Cambridge, England) to visit a different country in order that he learns how to read road signs correctly as do the vast majority.
O leiaf yn Saesneg mae "The Establishment" yn cyfleu San Steffan, Whitehall a MI5, Rhydychen a Caergrawnt ac acenion Saesneg uchel ael.