Cambridge

(redirected from Caergrawnt)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for Cambridge

a university in England

Related Words

a city in eastern England on the River Cam

References in periodicals archive ?
Callum Jones, Un o'r rhai nesaf at y gorau yng nghystadleuaeth Myfyriwr y Flwyddyn, CAPC, 2014 Dw i newydd orffen fy arholiadau a'm blwyddyn gyntaf ym Mhrifysgol Caergrawnt yn astudio gwyddorau naturiol, yn benodol ffiseg, cemeg a deunyddiau.
Stephen Cleobury, arweinydd enwog Cr King's College, Caergrawnt, fydd yn rhoi cyngor i Crdydd.
Enillodd ysgoloriaeth a graddio ymhellach yng Ngholeg Westminster, Caergrawnt ac enillodd wobr i dreulio tri mis mewn cystadlaethau siarad cyhoeddus yn America.
Gadawodd y ddau ar ol llwyddiant yn yr ysgol am brifysgol Caergrawnt.
April Bu'n dysgu yn yr Adran Ieithyddiaeth ym Mhrifysgol Caergrawnt am 12 mlynedd, lle'r oedd hefyd yn Gymrawd yng Ngholeg Selwyn, a bu'n Athro Iaith ac Ieithyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Sheffield o 2000 tan 2004.
Ond problem anferthol i mi oedd trio gwylio rhaglen ar BBC 4 o w yl Werin Caergrawnt yr wythnos dwetha.
Ym 1995 enillodd ysgoloriaeth gorawl i fynd i astudio yng Ngholeg Clare, Caergrawnt gan raddio gyda Dosbarth Cyntaf ym 1998.
Mae gan Elin hefyd radd dosbarth cyntaf o Goleg Clare Caergrawnt mewn astudiaethau Eingl-Sacson, Norseg a Cheltaidd a'i phwnc arbenigol yw Pedair Cainc y Mabinogi.
Bu Huw Williams, sy'n wreiddiol o Abertawe, yn Ysgolor Organ yng Ngholeg Crist, Caergrawnt cyn astudio yn yr Academi Gerdd Frenhinol ac yn yr Iseldiroedd.
SIR - So David W Evans of Caergrawnt is confused by the use of the Welsh road signs in Wales?
MAE athrawes wyddoniaeth o Bowys wedi cwblhau cymrodoriaeth athro ysgol mawreddog ym Mhrifysgol Caergrawnt, a dysgu o lygad y ffynnon bod gwyddoniaeth yn symud yn ei flaen ar gyflymdra digynsail.
I hope that Mr Evans gains a little more self-confidence before he next leaves his beloved Caergrawnt, Lloegr (Cambridge, England) to visit a different country in order that he learns how to read road signs correctly as do the vast majority.
O leiaf yn Saesneg mae "The Establishment" yn cyfleu San Steffan, Whitehall a MI5, Rhydychen a Caergrawnt ac acenion Saesneg uchel ael.