Cardiff

(redirected from Caerdydd)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Words related to Cardiff

the capital and largest city of Wales

Related Words

References in periodicals archive ?
Teimlais yn ystod fy amser yn astudio ym Met Caerdydd fy mod yn derbyn profiadau israddedig unigol a theilwredig drwy natur maint ein grwp.
MERCHER: Ar Werth, S4C, 9.30 YN y rhaglen hon byddwn yn dilyn Alun Richards, sy'n ceisio gwerthu ei fflat yng nghanol dinas Caerdydd ond sy'n cael fawr o lwc wedi iddo fod ar y farchnad am dros ddeg mis.
Gruffydd (Caerdydd, 1909), 115, and Gwaith Dafydd ab Edmwnd, ed.
4.Gellir anfon sylwadau neu wrthwynebiadau ysgrifenedig i'r Gorchymyn arfaethedig at sylw Cyfreithiwr y Sir, y Gwasanaethau Cyfreithiol, Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd, Caerdydd CF10 4UW (gan ddyfynnu'r cyfeirnod KJP/91535) neu drwy e-bost at tKerry.Pain@caerdydd.gov.uk erbyn 22 Gorffennaf, 2019.
Dyma'r unig gyfle i bobl nofio'n gystadleuol ym Mae Caerdydd, dan gysgod y Senedd a Chanolfan y Mileniwm.
Gyda llai na deufis tan y Brifwyl mae'r prif weithredwr, Elfed Roberts, eisiau sicrhau selogion y bydd yna "awyrgylch agos atoch a chyfeillgar" fel sydd ar "faes traddodiadol" yn y brifwyl arbrofol ym Mae Caerdydd ddechrau Awst.
Fourth place will be decided on Sunday when Real Caerdydd play John Davey Builders in their final game of the season.
Wedi trechu'r Barri o bedair gol i un penwythnos diwethaf i hawlio'i lle yn y gem fawr yma, sef ffeinal y gemau ail-gyfle Ewrop, fydd Met Caerdydd yn teimlo'n hyderus wrth iddyn nhw geisio sicrhau lle yn Ewrop am y tro gyntaf yn hanes y clwb.
MAE'R tensiwn ar y cae rygbi rhwng Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe wedi bod yn berwi ers 15 mlynedd a bydd modd gweld y ddau dm yn herio''i gilydd eto''r wythnos hon yn y rhaglen Y Clwb Rygbi: CP Caerdydd v CP Abertawe ar S4C.
Luke Saedd, John-Paul Cadogan and Daniel Fish netted in Splott Athletic's 3-2 win over Real Caerdydd. As a result of Real Caerdydd's setback, leaders Michaelstone Rangers opened up a three point lead at the top after their 2-0 win over Cardiff Cossacks.
Sgorio: Met Caerdydd v Seintiau Newydd S4C, 12.30pm Clwb Rygbi: Gleision Caerdydd v Cheetahs S4C, 3.45pm Caerdydd yw'r lleoliad ar gyfer un o brif gemau'r penwythnos yn Uwch Gynghrair Cymru JD.
Enlli ac Alaw Pugh, Botwnnog; 3 Gwen Elin Jones, Benllech ac Elin Angharad Williams, Gaerwen TRIO OR QUARTET .OPEN.: 1 Pedwarawd Cennin, Penisarwaun a Botwnnog; 2 Osian, Iwan, Gavin a Huw, Caerdydd; 3 Heledd, Ellen a Betsan, Ceredigion PARTY .OPEN.: 1 Parti'r Gromlech, Dyfed; 2 Parti'r Efail, Morgannwg; 3.
Mae cyfle i ennill noson i ddau yng ngwesty'r Radisson Blu, Caerdydd, yn ogystal phryd o fwyd tri chwrs yn eu bwyty rhagorol.
Real Caerdydd maintained their 100 per cent record to the season as they progressed in the Luxury Windows Divisional Cup after edging out Saints by 4-3.
Dechreuais i son am hyn i un o'm ffrindiau sy'n fyfyriwr ym Met Caerdydd a chrybwyllodd fod cwrs newydd yn cychwyn y flwyddyn honno o'r enw Rheolaeth Marchnata Ffasiwn a dylwn wneud cais trwy'r broses Clirio.