boatswain

(redirected from Bos'un)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for boatswain

a petty officer on a merchant ship who controls the work of other seamen

References in periodicals archive ?
Gunumuzde hidrosefali tedavisinde radikal bir tedavi yontemi olmamakla birlikte intraventrikuler BOS birikiminin yol actigi intrakranial basinci dusurmek amaciyla, BOS'un baska bir vucut bosluguna drenajini saglayan sant sistemleri yaygin olarak kullanilmaktadir (1).
Ventrikuloperitoneal sant enfeksiyon tanisi; oyku, yakinma (basagrisi, bulanti, kusma ve nobet gecirme) ve fizik baki bulgulari (ates, bilinc degisikleri, yara yerinde akinti, ense sertligi, Kernig ve Brudzinsky belirtileri) ve ventrikulden (fontaneli acik olanlarda) veya sant rezervu-arindan alinan BOS'un basinc, gorunum, hucre sayisi ve tipi, Pandy reaksiyonu, protein ve glukoz seviyeleri, Gram boyasi ile yayma ve yapilan kulturler yonunden incelenmesi ile konulmustur (7-9).
saatinde tekrarlanan lomber ponksiyonda BOS'un berrak, Pandy'nin (++), BOS glukoz'unun 64 mg/dl (es zamanli kan glukozu:113 mg/dl), BOS proteininin 118,4 mg/dl, klorun 116 mg/dl, hucre sayisinin 475/ [micro]L (%60 PNL) oldugu saptandi.
Ayrica tanisal amacli SSS kulturu icin BOS'un lumbar ponksiyon yoluyla elde edilmesi durumunda basari orani sadece %20-50 iken, santtan elde edilen ornekte kultur pozitifligi orani %80-95 arasidir (33).