astrology

(redirected from Astrologiam)
Also found in: Dictionary, Medical, Encyclopedia.
Graphic Thesaurus  🔍
Display ON
Animation ON
Legend
Synonym
Antonym
Related
  • noun

Synonyms for astrology

stargazing

Synonyms

Synonyms for astrology

References in periodicals archive ?
Confutat etiam diuinatoriam astrologiam, longe serpens eta multis etiam nunc receptum malum, et qua pythonici, necromantici et impuri theurgici omnes sub peritiae astrorum nomine suas contegunt impietates.